Nejen o tom mluvila v rozhovoru pro Deník. „Boží jméno se nebere do úst nadarmo!“ poznamenala k rezonujícímu výroku Pavla Paschka poté, co jej zastupitelé odvolali z funkce a on s vědomím toho, co bude následovat, reagoval slovy: A teď bůh ochraňuj Hlučín!

Proběhlo předání úřadu na zastupitelstvu podle vašich očekávání?
Ano, přesně jak jsme měli v plánu.

Nelibost z nastalé situace však byla na tehdejším vedení patrná, souhlasíte?
Určitě ano, nelibost by projevil každý v dané situaci.

Bývalý starosta Pavel Paschek, jakmile jej zastupitelé odvolali, vyřkl poměrně zvučnou větu: A teď bůh ochraňuj Hlučín. Co tím podle vás myslel?
Vyjádřil těmito slovy obavy z kroků nově vzniklé koalice v čele s vedením hnutí ANO. Věřící podle Desatera přikázání však neberou jméno Boží nadarmo.

Zastupitelstvo Hlučína odvolalo dosavadního starostu Pavla Paschka (ve výřezu).
VIDEO: A teď bůh ochraňuj Hlučín! řekl odvolaný starosta Paschek po převratu

Také pro Deník své zvolání odvolaný starosta komentoval tak, že nevěří vašim slovům o kontinuitě jejich práce a tomu, že Hlučín povedete zodpovědně dál, co vy na to?
Jeho postoje vůči našemu subjektu byly zřejmé, neměl zájem s opozicí cokoliv řešit, bývalý starosta měl i jiné zájmy, než-li vést zodpovědně město. V rámci volební kampaně 2018 i 2022 členové uskupení Občané pro Hlučín zdůrazňovali, že jim jde o lidi a mají Hlučín ve svých srdcích. Podle posledních výsledků a kroků bývalého vedení si to už nemyslím. Nové koaliční seskupení zatím žádné výsledky pochopitelně nemůže mít, jsme ve vedení pár dní. Kdybych však nebyla zodpovědný člověk, určitě mi 13 zastupitelů neprojeví důvěru a nepodpoří mne u volby nového starosty. Spíše bych poukázala na fakt, že se panu bývalému starostovi oslabila koalice, a tak jsou nyní v opozici.

Řídil podle vás minulý starosta město špatně, že jste nechala hlasovat o jeho odvolání?
Podíváme-li se na délku vlády bývalého starosty, vládl devět let, udělal spoustu dobrého a mnoho záslužných akcí. Musím přiznat, že si vážím jeho odvedené práce. Co se však začalo dít v tomto volebním období, jsem nemohla nechat jen tak. Býti lhostejným, znamená souhlasit. A já s tímto nesouhlasila. Jenže toto je už jiný příběh.

Artur Komárek ukazuje speciální pec na pečení kolen na bukovém dříví
Legenda na Opavsku. Tři sta let stará hospoda láká nejen na pečená kolena

Za hranicemi města nerezonuje žádné aktuální kontroverzní téma z Hlučína, co tedy bylo důvodem převratu na radnici?
Rezonovalo a vše jsem popsala v zářijovém vydání Hlučínských novin. Týkalo se to řízení příspěvkové organizace města Sport a Kultura Hlučín (SaK Hlučín). V březnu jsme v rámci jednání Kontrolního výboru města Hlučín provedli kontrolu činnosti SaK Hlučín. Z kontroly vyplynulo, že vedení společnosti není úplně ve formě. Poté následovala rezignace ředitele a bylo vypsáno nové výběrové řízení. Jelikož jsem chtěla předejít spekulacím o manipulaci v průběhu přijímacího řízení a zajistit transparentnost, požádala jsem pana starostu o zařazení mé osoby do výběrové komise. Toto mi nebylo umožněno, stejně jako ani pouhá přítomnost bez hlasovacího práva. Ještě před samotným výběrovým řízením už se přitom „šuškalo“, kdo bude vítězem. Asi nemusím říkat, jak to dopadlo. Celá kauza je dodnes popírána, zlehčována a paní místostarostka na můj příspěvek reagovala ve stejném vydání novin článkem, že šířím domněnky, nepodložené, neověřené informace. Na tento popud a ještě pro nekomunikativnost ze strany vedení se dvě zastupitelky politického hnutí Občané pro Hlučín rozhodly opustit seskupení a přešly k nám.

Na co se chcete v nejbližší době zaměřit?
Jak jsem už vyřkla ve svém prohlášení, určitě máme zájem pracovat na nastartovaných projektech, pokud budou finance. Tuto stránku by řešila i bývalá vláda. Na jedné straně pochybují o našich budoucích krocích, na druhé straně dobře ví, že je ekonomická krize, která bude zasahovat do realizací všech investičních akcí. Toto řešil dost často bývalý radní Rudolf Gogolín a upozorňoval na tento fakt.

Kabelkový veletrh Deníku a OC Breda 2023. 24. listopadu 2023.
Kabelkový veletrh v Opavě. Akce přinesla přes pětapadesát tisíc pro Dominika

První povinnosti ve funkci už máte za sebou, viďte?
Ano, první dny na radnici byly velmi perné. Mám ale ráda dynamické nasazení. Naskočili jsme do rozjetého vlaku, mým prvním úkolem bylo uklidnit personál, jelikož při odchodu vedení města pracovaly emoce a znervóznili celou radnici tím, že budeme provádět „čistky“, tedy propouštění zaměstnanců. Proběhla už porada vedení, mým cílem bylo radnici uklidnit. Snad se mi povedlo zvládnout nervozitu.