„Upozorňujeme všechny plátce komunálních odpadů, že musí vždy hradit přesnou částku, která je letos 550 korun na poplatníka, a to pod přiděleným variabilním symbolem. Platby za další členy domácnosti nelze slučovat pod jeden variabilní symbol. Výjimkou je společná platba u těch občanů, kteří si do konce roku požádali o její sloučení, a mají tudíž jeden společný variabilní symbol," uvedla Soňa Prášková z hlučínské radnice, která zjišťuje, kdo vlastně částky zaslal.

Přitom špatné provedení platby může vést ve výsledku k tomu, že člověk bude považován za neplatiče. Správný variabilní symbol je uveden na poukázkách, které obdrží všichni poplatníci. Pokud by někdo složenku neobdržel, může se podle slov radnice obrátit na Martinu Vjačkovou na telefonní čílo 595020219, nebo osobně v kanceláři číslo A 111.

Poplatek lze uhradit i přímo na pokladně na radnici, kde je možné si zároveň vyzvednout pytle na tříděný odpad, na které má poplatník nárok. Každoročně si může každý obyvatel Hlučína vyzvednout pět žlutých pytlů na plasty. Za dvacet korun je možné si také pořídit sadu tří barevných tašek na tříděný odpad.

Petr Večeřa