V přízemí objektu, který je jinak opuštěný od roku 2012, funguje Hlučínská hospoda u Bětky. Tu provozuje Alžběta Balejková, která má prostory v přízemí v pronájmu.

V budově se již letos měnila okna a vstupní dveře, což městskou kasu přišlo na více než jeden milion korun. Na zbývající opravy Hlučín vyhradil přes sedm milionů korun s tím, že ve veřejné soutěži se dosáhne nižší ceny stavebních prací. V přízemí by i po konci prací měla zůstat hospoda, v prvním patře by pak měl mimo jiné vzniknout baletní sál pro Základní uměleckou školu P. J. Vejvanovského v Hlučíně.

„Žáci našeho tanečního oboru připravují se svou vyučující Klárou Krejčířovou každý školní rok krásná a úspěšná baletní představení, která nejširší veřejnost hodnotí velmi vysoko, úspěchy mají i v zahraničí. Představení ale dosud vznikají ve velmi stísněných podmínkách v budově umělecké školy.

Od nových prostor „Nad Bětkou" si proto slibujeme jednak větší sál pro taneční obor, ale i lepší zázemí, jako jsou dvě šatny pro mladší a starší žákyně, popřípadě pro chlapce a dívky. Děti i jejich vyučující se na nové prostory už moc těší," řekla k opravám ředitelka základní umělecké školy Eva Niedobová.

Město s opravami počítá i přesto, že i díky nim překročí výdajová složka schváleného rozpočtu tu příjmovou. Hlučín pro vyrovnání tohoto schodku hodlá využít přebytek peněz, který městu vznikl za rok 2015.

Petr Večeřa