Všechno závisí na tom, že Hlučín je členem Národní sítě zdravých měst a snaží se plnit kritéria tzv. Místní agendy 21 a hlavně projektu Zdravé město. Ten se snaží komunikovat s veřejností, kterou se zároveň pokouší seznámit s nejrůznějšími problémy ve městě.

„Každým rokem pořádáme veřejné fórum, na němž mají občané možnost se vyjádřit k tomu, které problémy se jim zdají nejpalčivější," poznamenal tiskový mluvčí Hlučína Miroslav Pech. Této akce se pravidelně zúčastňuje okolo padesáti lidí. V Hlučíně se ovšem rozhodli všechno zefektivnit a uspořádali anketu, na kterou reflektovalo asi 600 obyvatel.

Největší problém křižovatka uprostřed města

A co konkrétně Hlučíňany nejvíce tíží? Jedná se o křižovatku nacházející se nedaleko autobusového nádraží ve středu města. „Jde vlastně o dvě křižovatky ležící u prodejen Lidl a Billa. Na tomto místě se tvoří kolony a chodci v době špičky mají problémy komunikaci přejít," pokračoval dále Miroslav Pech. Vedení Hlučína už odhadlo, jakým způsobem by se všechno dalo vyřešit.

„Nabízí se rozšíření vozovky na křižovatce u Billy o odbočovací pruh doprava na Darkovičky. To by ale znamenalo poměrně složité stavební úpravy," uvedl hlučínský tiskový mluvčí a jedním dechem dodal: „Další možností je odlehčit provozu vybudováním obchvatů města. Jeden pro silnici 1. třídy mezi Ostravou a Opavou a druhý ze silnice od Děhylova k železničnímu viaduktu směrem na Opavu. To je ale vzhledem k finanční náročnosti dlouhodobý úkol."

Hlučín se pokusí vymýtit všechny problémy

Seznam problémů v Hlučíně ale není jen o křižovatce u autobusového nádraží. Občané mimo jiné navrhli oživení místního náměstí, omezení hluku z nonstopů a heren nebo například rekonstrukci sportovní haly. Není to ale tak, že by se Hlučín soustředil pouze na výsledky ankety prioritně.

„Pořadí důležitosti jednotlivých problémů není stanoveno. Vše je nutno chápat jako podněty pro samosprávu. Někdy ani není v našich kompetencích některé záležitosti vyřešit. Uděláme ovšem pro to co nejvíce," slíbil všem Miroslav Pech.

Shrňme si v krátkosti výsledky loňského průzkumu. Občané poukázali na špatný stav přechodů v Hlučíně. Město získalo dotaci ve výši jednoho milionu korun a do dneška jich opravilo sedm. Pozitivně to dopadlo i v souvislosti s bezbariérovými vstupy do veřejných budov, revitalizací jezera, pavilonem Mateřské školy Cihelní a novými parkovacími místy.

Petr Dušek