Změna zřizovatele Základní školy gen. Svobody 8 v Hlučíně. Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a mentálním postižením a jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Podle některých rodičů nefunguje ucelený systém péče o děti s těmito postiženími. Na příkladu fungující Dětské rehabilitace, kterou zřizuje město, je však vidět, že tyto služby lze komplexně zajistit na jednom místě.

„V současnosti rozšiřujeme služby naší Dětské rehabilitace Hlučín podle požadavků rodičů. Ovšem toto unikátní městské zařízení je určeno pouze pro děti předškolního věku. Aktuálně se na nás obrátili rodiče starších dětí, že by uvítali obdobný systém péče zahrnující vedle sociálních a vzdělávacích služeb také tolik potřebnou pravidelnou rehabilitaci.

Abychom jim mohli vyjít vstříc, potřebovali bychom vzít pod svá křídla Základní školu v ulici gen. Svobody v Hlučíně, která je určena pro děti se speciálními potřebami,“ vysvětlila místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová (nezávislá za ANO).

Podle Gabriely Matějčkové, jejíž dcera navštěvuje třetí třídu ve zmíněné škole, škola samotná nemůže zajistit odpovídající péči pro některé skupiny postižených dětí. Rodiče začali jednat s městem Hlučín o převzetí i proto, že se začali obávat o zavření školy, kdyby i nadále klesal počet žáků.

„Myslíme si, že převedením školy pod město by se dalo daleko lépe zajistit propojení vzdělávání dětí s činnostmi, které nezbytně potřebují. Uvítali bychom, kdyby město, ve kterém žijeme, zajistilo služby jako rehabilitace, následná péče nebo sociální péče komplexně na jednom místě,“ dodala Gabriela Matějčková.

Ředitelka školy Marcela Vyhlídalová se změně zřizovatele nebrání. „Kdo bude zřizovatelem školy, není rozhodující pro zajištění kvalitní péče o žáky s mentálním postižením. Pokud město Hlučín převezme  školu určenou pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytne odpovídající podmínky (materiální, personální a další), nebráníme se změnám,“ uvedla ředitelka.

Je podle ní důležité zajistit pro současných 33 žáků především výuku speciálními pedagogy, ne pouze poskytování rehabilitačních služeb. Ze stávajícího počtu žáků jsou jen dva zařazeni do nejjednoduššího vzdělávacího programu, jehož obsahem je především rozvoj sebeobsluhy, hygieny, stravování,“ uvedla Marcela Vyhlídalová.

Povinností kraje je podle náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislava Folwarczného se o tyto děti postarat a zajistit jim vzdělání.

„Ale pokud se najde někdo jiný, kdo to chce dělat a zajistí to stejně kvalitně, možná i trošku kvalitněji, tak se tomu nebráníme. Pokud vedení města Hlučín toto téma otevře, samozřejmě s nimi budeme jednat,“ uzavřel náměstek hejtmana.

Zasedání zastupitelstva v Hlučíně. Ilustrační foto.
Hlučínští zastupitelé budou opět zasedat