Skupinky v regionu vykoledovaly letos rekordních 2 232 898 korun a z této sumy dostane Charita Hlučín 1 451 384 korun.

„V našem regionu se poprvé v celé historii sbírky podařilo překročit hranici dvou milionů korun, což je vzhledem k jeho velikosti obdivuhodný výsledek. Zároveň je to důkaz, že lidé nejsou lhostejní ke svému okolí a dokážou projevit solidaritu a podělit se s potřebnými. Za to jim patří velký dík,“ říká ředitel hlučínské charity Pavel Sobol.

Skvělý výsledek vznikl ve spolupráci charity s představiteli měst a obcí, církví, zaměstnanců úřadů, koordinátorů, vedoucích skupin a samotnými koledníky.

Z měst bylo v Hlučíně městě vybráno 249 173, v Kravařích i s částí Kouty 242 388 a v Dolním Benešově i se Zábřehem 147 681 korun. Z obcí byli nejštědřejšími obyvatelé Ludgeřovic, kteří věnovali koledníkům celkem 164 657 korun. Za nimi se držely Kobeřice se 145 281, Štěpánkovice se 142 371, Bolatice Borová se 130 573 a Hať se 112 039 korunami. Výtěžek přes sto tisíc docílily ještě Bohuslavice se 103 828 korunami.

Za přiznanou částku 1 451 384 korun pořídí Charita Hlučín potřebné vybavení včetně nákladných zdravotnických přístrojů a zařízení, provede nutné opravy v Domově sv. Mikuláše i dílně a vytvoří odpovídající zázemí pro své terénní služby. „Budeme využívat i terapeutické služby, například canisterapii, dodává k otevřeným možnostem Pavel Sobol.