V dobrém slova smyslu by měli poznat novinky na úřadě všichni lidé z Hlučína i čtrnácti jeho spádových obcí, kteří si potřebují kupříkladu vyřídit nový pas, stavební povolení či jiné obdobné formality.

„Nezanedbatelnou pomoc pro občany bude znamenat zprovoznění interaktivních elektronických formulářů. Ty budou umístěny na webových stránkách Městského úřadu Hlučín. Zájemci si tak budou moci příslušnou žádost vyplnit v klidu doma a pokud mají elektronický podpis, tak ji hned odeslat. Další možností je odeslání vyplněného formuláře na úřad a pak ho tam pouze přijít podepsat," uvádí mluvčí města Hlučína Miroslav Pech.

Součástí projektu je i rozšíření softwaru pro evidenci plateb za komunální odpad. Zjednoduší se tím nejen samotné vedení evidence, ale rovněž přehled o dlužnících. Kladný dopad by pak měl nový systém mít i na zaměstnance úřadu. Odpadne jim totiž množství nadbytečné administrativy.

„Veškeré spisové materiály, které přijdou na úřad, se naskenují a v rámci elektronické spisové služby s nimi budou moci příslušní zaměstnanci úřadu pracovat. K omezení nepříjemné administrativy přispěje i software na administraci usnesení a zápisů z porad rady a zastupitelstva města. Odpadne tak vysoká administrativní náročnost pro kontrolu, zápis a evidenci činností, které jsou v současné době nucení pracovníci městského úřadu vykonávat," doplňuje Miroslav Pech.

Projekt si vyžádal náklady ve výši zhruba pěti a půl milionu korun. Většinu pokryly dotace. Za peníze se pak nakoupilo mimo jiné počítačové vybavení a programy pro technologické centrum, skenovací linka, elektronická spisová služba pro město Hlučín, devět škol a tři obce, které s Hlučínem podepsaly partnerské smlouvy, a nakonec také systém pro tvorbu formulářů a administraci usnesení a zápisů porad.