Lidé, kteří se budou chtít se svým miminkem zúčastnit slavnostního obřadu, se musí osobně dostavit na odbor školství a kultury Městského úřadu Hlučín.

Tam doloží k ověření originál rodného listu dítěte a svůj platný občanský průkaz. Na úřadě se mohou hlásit v pondělí nebo ve středu od 8 do 17 hodin, případně v úterý a čtvrtek, kdy je otevírací doba zkrácená od 8 do 14 hodin.

„O termínu slavnostního setkání budeme přihlášené zájemce informovat s dostatečným předstihem pozvánkou," řekla Petra Řezáčová, u které lze také získat bližší informace, a to na telefonním čísle 595 020 293, nebo na mailové adrese rezacova@hlucin.cz.

Formulář a veškeré informace jsou také na www.hlucin.cz.

Petr Večeřa