„Na zatím posledním jednání Zastupitelstva města Hlučína došlo ke změnám dozorčích rad v akciových společnostech Vodovodů a kanalizací, Technických služeb a Teplo Hlučín, tedy společnostech, ve kterých je město jediným vlastníkem,“ řekl o jednání zastupitelů tiskový mluvčí radnice Miroslav Pech.

Z dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín tak byl odvolán bývalý starosta města Bernard Ostárek a dalších šest jejích členů, a na další funkční období byli zastupováním města pověřeni stávající místostarosta Alfons Laňka, Mojmír Sonnek, Jana Poláchová, Vítězslav Šimánek a Kateřina Dandová.

Odvoláni byli rovněž členové dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby Hlučín, s.r.o., a na jejich místa pak byli zvoleni Alfons Laňka, František Košař, Jiří Sedláček, Soňa Prášková a Antonín Plinta.

Třetí organizací, kde došlo ke změně zástupců města v dozorčí radě, je obchodní společnost Teplo Hlučín, spol. s r.o. Nad činností budou teď dohlížet starosta Hlučína Pavol Kubuš, Jiří Bizoň, Magdalena Plačková, Libuše Kovalová a Jana Adámková.

Zastupitelé také pověřili zastupováním města Hlučína jako akcionáře obchodní společnosti SOMA Markvartovice, a.s., provozující skládku komunálního odpadu, starostu Pavla Kubuše a vedoucí odboru životního prostředí Soňu Práškovou.