Nová ulice by měla být pokračováním bývalé promenádní třídy a propojí oblast nádraží a centra města. O tomto spojení se podle vedoucího oddělení strategií a plánování hlučínské radnice Jana Richtera mluví už od meziválečného období. Propojení ulic je podle něj nutno chápat v širších souvislostech.

„Jedná se o část jedné z hlavních městských kompozičních os – ve směru severojižním a souvislého pěšího tahu od sídliště OKD, přes vlakové nádraží, Mírové náměstí až k areálu hlučínského jezera,“ podotkl Jan Richter.

Plánované propojení by mělo svým uspořádáním částečně navázat na ulici Dr. E. Beneše, která byla založena za první republiky jako ulice s charakterem městského bulváru s alejemi stromů spojující vlakové nádraží s centrem města. Na této ulici pak vznikaly významné městské stavby.

close Nová ulice by měla spojit centrum města s oblastí okolo nádraží a ušetřit tak lidem cestu. info Zdroj: Jan Richter zoom_in „Za zmínku stojí, že se na ose od vlakového nádraží až po penzion Florián nachází celkem čtyři kulturní památky. Jedná se objekt bývalé vodárny, soubor obytných domů, bývalé sušárny hadic a bývalé hasičské zbrojnice, dnes penzion Florián,“ doplnil Jan Richter.

Spojení ulic by mělo zajistit obyvatelům města pohodlnější a bezpečnější propojení mezi jednotlivými částmi města.

„Při průchodu z historického centra směrem na vlakové nádraží, poštu, policii, gymnázium nebo sportovní stadion nebudou muset občané obcházet po ulici generála Svobody stejně tak v opačném směru při cestě do centra města,“ vysvětlil Jan Richter.

V budoucnu by mohla podél nového propojení vzniknout dostavba několika objektů vhodné velikosti a měřítka, které by tak dotvořily nově vzniklý veřejný prostor navazující svým charakterem na zástavbu historického centra města.

„Uspořádání a materiálové řešení bude navazovat na již provedené rekonstrukce ulic v centru města. Bude použita kvalitní žulová dlažba. Osvětlení, lavičky a koše budou v soudobém designu podobně jako na náměstí. Bude provedena nová výsadba stromů,“ doplnil Jan Richter.

Náklady na nové propojení ulic město odhaduje na osm až deset milionů korun.