Výherní automaty a terminály si už v Hlučíně nezahrajete. Jedenáct z devatenácti přítomných zastupitelů na zasedání hlasovalo pro plošný zákaz hazardu na území města Hlučína. Vyhláška bude platit od 1. července.

To ovšem neznamená, že by nejpozději do tohoto data všechny automaty z města vymizely. „Ubývat budou postupně, podle toho, jak jim končí vydaná povolení. První automaty by měly z města zmizet koncem letošního roku," říká starosta města Hlučína Pavel Paschek.

Všech patnáct podniků, které na Hlučínsku loterní soutěže provozují, by mělo jejich provoz ukončit nejpozději do konce roku 2019. Ti co sázejí na sportovní zápasy se však bát nemusejí. Sázkových kanceláří se toto omezení netýká.

Městská kasa tímto zákazem ročně přijde o částku zhruba pět milionů korun, které nyní provozovatelé heren městu odvádějí ve formě poplatků. Tato finanční ztráta však podle radních rozhodně nestojí za desítky zničených lidských a rodinných osudů.

„Samozřejmě že jsme v radě města zvažovali i nepříjemný ekonomický dopad plošného zákazu hazardu pro Hlučín a rozhodování vůbec nebylo jednoduché. Přesto bylo nakonec jednoznačné, protože zničené rodiny jsou silnějším argumentem než ekonomika," řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.

Místostarostka města Blanka Kotrlová uvedla další argumenty, proč je nutné hazard ve městě takto razantně omezit.

„Když město vybere na poplatcích z hazardu v Hlučíně celkem pět milionů korun, kolik musí získat z výherních automatů jejich provozovatelé, aby se jim to vyplatilo? Kolik tedy lidé musejí do automatů naházet celkem peněz?" komentovala Blanka Kotrlová situaci s tím, že částka, kterou lidé v automatech prosází, musí být bezesporu astronomická.

Na otázku, kde město vezme chybějících zhruba pět milionů korun, se starosta města vyjádřil takto: „Peníze od heren, které vybíráme, budou ubývat postupně, rozhodně to nebude tak, že bychom ze dne na den přišli o pět milionů. Postupem času se tuto částku do městské kasy pokusíme přinést efektivnějším vybíráním daní a jiných poplatků."

Opozice byla proti

Proti návrhu vyhlášky byli zástupci opozice i provozovatelé heren, kteří se zasedání také zúčastnili. František Košař a Pavol Kubuš z opozice v diskusi navrhovali počkat s řešením hazardu v Hlučíně na schválení nové legislativy, která by měla ztížit podmínky pro provoz heren a mimo jiné i dalším zvýšením zdanění.

Dále opozice argumentovala hlavně tím, že gamblerství se přesune na internet a do blízkého okolí Hlučína. „Lidé přejdou k sázení na internet. Všechny daňové výnosy pak přejdou z města a obcí na Ministerstvo financí," řekl Miroslav Valenta, jeden ze zakladatelů holdingu Synot, který distribuuje loterijní zařízení.

Uvedl také, že poté, co byl v Dolním Benešově zakázán hazard, vznikl členský klub, v němž výherní automaty fungují dále, ovšem bez jakékoliv kontroly. Podle něj je zákaz hazardu také přímý zásah do již fungujících podniků, které z těchto příjmů platí své zaměstnance.

„Těmto lidem stát napřed řekl, můžete, a teď jim zase říká, nemůžete," dodává Valenta. Dalším důvodem, který opozice uváděla, byl také možný zánik řady pracovních míst.

Automaty zmizí do konce roku 2019

„Ve většině heren je zároveň restaurace nebo bar či kavárna, takže by neměl být důvod rušit pracovní pozice. Já chápu, že podnikatele tím můžeme naštvat, a nijak mě to netěší. Věřím ale, že najdou uplatnění v jiném odvětví a nejvíce právě v hostinské činnosti," odvětila na argumenty opozice Kotrlová.

„I dříve restaurace a hospody fungovaly, i když v nich nebyl žádný výherní automat," dodal starosta Pavel Paschek.

Na území Hlučína v současné době funguje patnáct provozoven s loterijními hrami. Celkem v nich je šestasedmdesát videoterminálů, jimž vydalo povolení Ministerstvo financí a šestadvacet výherních automatů, kterým povolení udělilo město Hlučín. Ta jsou platná do konce letošního roku, kdy majitelé výherních automatů budou muset jejich činnost ukončit.

Až nově schválená vyhláška vyjde v platnost, bude zaslána také Ministerstvu financí, které by provozovatelům videoterminálů nemělo vydat další nezbytná povolení na jejich provoz. Devíti terminálům povolení vyprší již v letošním roce a celkově by měly všechny zmizet z Hlučína do konce roku 2019.

Provoz heren je na Hlučínsku omezen už od roku 2012. Městská vyhláška povoluje provoz automatů pouze v době od 10 do 22 hodin. Toto omezení bylo zavedeno hlavně kvůli opakovaným stížnostem obyvatel, kteří bydlí v blízkosti heren, na rušení nočního klidu.

„Nejčastěji řešíme potíže s hernami v samotném centru města v ulici Pode Zdí. Provoz hracích zařízení je sice časově omezen, ale v hernách se schází a poté setrvává určitá sorta lidí a ti pak v noci opakovaně ruší noční klid, a to zejména v letních měsících," komentuje situaci ředitel Městské policie Hlučín Luděk Olšovský.

Novou vyhlášku uvítal i ředitel Charity Hlučín Lukáš Volný. „Závislost na automatech, to není jen osamělá osoba sedící v přítmí herny a roboticky vhazující mince do příslušného otvoru automatu. To jsou také rodinní příslušníci, partneři, děti," uzavírá Lukáš Volný popisem neveselé situace, která gamblerství často přináší.