Přerušování starosty, napomínání kvůli nedodržování jednacího řádu, zhruba čtyřicetiminutové schvalování programu a spory o to, čí návrh nové vyhlášky o hazardu je lepší. Tak kromě jiného vypadalo mimořádné zasedání hlučínského zastupitelstva ve čtvrtek 26. ledna.

Na programu bylo schvalování dotací pro základní školy, rozpočtová opatření nebo navyšování odměn neuvolněným zastupitelům. Největší emoce však vyvolal bod, ve kterém se jednalo o návrhu nové obecně závazné vyhlášky, která měla znovu zavést plošný zákaz hazardu v celém Hlučíně.

Během projednávání se spolu přeli starosta Pavel Paschek (Občané pro Hlučín) s Naděždou Hladišovou (ČSSD), která navrhla vlastní znění vyhlášky, ve které by se měnil pouze první bod. Ten by opět stanovil celoplošný zákaz hazardu.

Starosta Paschek obhajoval koaliční návrh, který byl konzultován s právním odborem Ministerstva vnitra ČR v duchu nových legislativních změn platných od letošního Nového roku.

„Pro mě je daleko jednodušší schválit toto znění konzultované s ministerstvem. Je neprůstřelnější," argumentoval starosta.

Během projednávání tohoto bodu informoval starosta o tom, že Pavel Kubina požádal město o dočasné přerušení přijaté vyhlášky, která mu udělila výjimku pro zřízení kasina. „Silně se ho dotklo a uráželo ho, jak se o něm píše na sociálních sítích," zdůvodnil starosta Pavel Paschek (Občané pro Hlučín) jeho rozhodnutí s tím, že se na jednání zastupitelstva nemohl dostavit z důvodu pobytu v zahraničí.

V bouřlivé diskusi přerušované potleskem z řad odpůrců kasina se vystřídalo několik řečníků. Nejdelší prostor si vzala Adéla Adamová, která ve svém plříspěvku zrekapitulovala vývoj posledních měsíců od schvalování výjimky pro kasino, přes demonstraci proti němu, až po toto mimořádné zastupitelstvo.

V diskusi vystoupila dvakrát a po druhém vypršení časového limitu dokonce neuposlechla výzvy starosty Paschka k ukončení svého proslovu a málem si vykoledovala vykázání ze sálu.

Starosta Paschek také připomněl, že někteří opoziční zastupitelé, kteří nyní brojili proti výjimce pro kasino, hlasovali v březnu 2015 proti celoplošnému zákazu hazardu. Starosta také shrnul postoje koalice. „Viděli jsme v kasinu jiný druh podnikání, než pro zrušení kterého jsme hlasovali původně. Teď to vidíme jako nešťastné rozhodnutí," uvedl na konto výjimky pro Pavla Kubinu.

V hlasování o nové vyhlášce se nakonec 15 ze 16 přítomných zastupitelů vyslovilo pro opětovný a celoplošný zákaz hazardu v Hlučíně.

„Ve vyhlášce se víceméně vracíme k původnímu znění, které je pouze upraveno podle platné legislativy. Výjimka pro kasino už tedy neplatí," komentoval bezprostředně po schválení vyhlášky č. 1/2017 Pavel Paschek.

Mezi odpůrci kasina byl i jeden z autorů petice Drahomír Stanke. Podle jeho slov petici podepsalo 1247 lidí za necelý měsíc, kdy se podpisy sbíraly. „Já jsem rád, že se lidé konečně vzbouřili a začali s tím něco dělat. Důvěru v zastupitelstvo ale už nemám," komentoval.

Milan Freiberg