Muzikál na začátek

Přítomné nejprve čekala inscenovaná muzikálová scénka zdejších žáků. V té pomocí písničky vysvětlili, co školu v nejbližší době čeká a že dostane nové zateplení. Podle zástupce stavební společnosti Ostravské stavby Františka Kročka, která byla rekonstrukcí pověřena, bude nová fasáda školy hodně barevná:

„Budou zde použity pastelové barvy ve spektru od světle zelené přes oranžovou až po žlutou, aby budova zapadla do barevného sídliště v okolí. Jen nová okna budou klasicky bílá,“ popsal záměr s tím, že případné detaily budou řešeny na místě s projektanty.

Protože ale práce začnou v březnu a školní rok končí až posledního června, zajímali jsme se i o to, zda nebude narušena výuka. „Práce budou pokračovat průběžně po jednotlivých třídách a jsme domluveni s vedením školy, že se podle potřeby žáci přesunou do jiných učeben, aby nebyla výuka nijak omezována. Pak se vymění okna, provedou se vnitřní práce a malby a žáci se zase vrátí do své třídy,“ vysvětlil Kroček.

25 817 000 korun

Jak už samotný název napovídá, cílem investice ve výši 25 817 000 korun je hlavně zvýšení tepelného komfortu školní budovy, tedy její zateplení včetně stropů, a výměna původních oken za nová, tepelně výhodnější. Škola by tak měla ušetřit 1 932 Gj tepla za rok a výrazně se sníží i emise CO2, a to až o 202 tun za rok.

Jak řekl před přestřižením pásky starosta Hlučína Pavol Kubuš (ČSSD), zhruba 85 % potřebných nákladů pokryje dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie, zbytek bude financován z městské kasy. Neopomněl ale zdůraznit, že celý záměr začalo připravovat už minulé vedení města, a tak přizval k slavnostnímu přestřižení pásky nejen ředitelku školy Janu Poláchovou a zástupce realizátora Františka Kročka, ale i bývalého místostarostu Pavla Reiského.

Co se týče školy samotné, výměna oken a zateplení není jedinou investicí, která ji čeká: „Kromě toho plánujeme ještě rekonstrukci školního hřiště za nějakých patnáct milionů, které jsme získali z grantů. Ta pak plynule naváže na dnes zahájenou akci zateplení budovy,“ prozradila ředitelka školy Rovniny Jana Poláchová. Vše by mělo být hotovo do konce letošního roku.