Právě proto dala svého syna na tuto školu i Gabriela Léblová. „Martin má po manželovi hodně rozvinuté logické myšlení. Jde mu matematika. Manžel měl ve škole problémy, nudil se a byly s ním kázeňské problémy. To by se při Montessori výuce nemělo stávat," myslí si Gabriela Léblová. Věří, že její děti bude škola bavit.

Montessori systém se zaměřuje na podporu dítěte při rozvíjení jeho schopností a dovedností. Vede děti k samostatnosti, sebedůvěře a zodpovědnosti. Sedmnácti prvňáčkům, kteří se od nynějška budou takto vzdělávat, se bude na hlučínské „Tyršovce" věnovat učitelka Marie Šlosárková.

„Doba, kdy se děti učily nazpaměť, je dávno pryč. Montessoriovský přístup jim má pomoci vnímat svět jako jeden celek a uvědomit si své postavení v něm. Měli by vědět, kdo jsou a co by měli udělat pro lepší svět," vysvětluje kantorka.

Podle ní je alternativní vyučování postaveno na poutavých příbězích, díky nimž dítě pochopí, že všechno souvisí se vším. V praxi pak výuka vypadá tak, že se žáci věnují tomu, co je zrovna zajímá. Jedna skupinka zkoumá vesmír, druhá si čte a třetí se věnuje třeba zvířatům.

Učitel by měl přitom figurovat jako nezbytný průvodce. „Ačkoli se Montessori přístup snaží uspokojit aktuální potřeby dítěte, má přesto jasně daná pravidla. Navíc v dětech pěstuje respekt k sobě samým i k druhým," objasňuje Marie Šlosárková. Podle ní výuka kopíruje přirozený vývoj dítěte a je velmi tvůrčí.

Montessori pedagogika Šlosárkovou nadchla natolik, že opustila místo učitelky na střední škole a rozhodla se vzdělávat děti takto. „Ve výuce Montessori jsem se našla. Navíc jsem začala vnímat nedostatky klasického školství. Hlavní motivací ale byly mé děti. Chci, aby se vzdělávaly metodou, které věřím," tvrdí Marie Šlosárková, jež si dodělává diplomový kurz specializovaný na Montessori výuku.

Aby mohli na „Tyršovce" zavést prvky této alternativní metody, museli přestavět celé třetí patro. „Přeorganizovali jsme celou školu a pořídili úložné prostory pro věci, které jsme dříve ukládali v třetím patře," říká ředitelka školy Ivana Staňková.

Do přestavby a nákupu pomůcek potřebných pro výuku Montessori investovalo město zhruba milion korun. Tento školní rok se přitom výukou s Montessori prvky budou vzdělávat jen prvňáčci. Od příštího roku plánují smíšené třídy z dětí různého věku, což je pro tuto pedagogiku typické.

Lada Poštulková