Zastupitelé se sejdou 13. října v 16 hodin v sále kulturního domu a bude mít dva prioritní body. Prvním bude volba starosty a druhým uzavření smluvního vztahu s Cihelnou Hlučín o vzdání se práva realizace záměru separace biologického odpadu ve městě.

Starosta David Maňas položil svou funkci při mimořádném a velmi bouřlivém jednání zastupitelstva 16. září. Post dobrovolně uvolnil po skutečnostech, které byly vytaženy na světlo v souvislosti s jednáním o bioplynové stanici.

Do volby nového starosty řídí hlučínskou radnici místostarosta Pavel Reiský.