I když se oba muži shodli, že stavba proběhla v klidu a bez komplikací, nebylo vše tak jednoduché. Práce totiž probíhaly za provozu již stávající čistírny a krátce po jejich zahájení přišlo zimní období.

„Navíc bylo nutno dodržet rozhodnutí krajského úřadu o limitech pro vypouštění vyčištěných odpadních vod, které se vypouštěly do potoka Jasénka a které byly velmi přísné,“ zdůraznil tiskový mluvčí hlučínské radnice Miroslav Pech. Přípravné práce stavby pro části města Rovniny, Bobrovníky a Darkovičky byly zahájeny už v roce 2003. Tehdy se předpokládalo, že vše bude stát 230 milionů korun.

Jak se ale ukázalo, tyto peníze byly nedostupné, a tak byl projekt zredukován a rozhodnuto, že Darkovičky a Bobrovníky zatím napojeny nebudou. Cena stavby tak klesla na 83 milionů korun, z toho 22 milionů investoval budoucí provozovatel. Částečnou dotaci se ale podařilo získat až v roce 2009 a v září loňského roku, po ukončení výběrového řízení na stavební firmu, se začalo pracovat.

V čistírně teď pracuje nová technologie v hodnotě 27 milionů korun. Nově byla instalována také linka mechanického čištění, zahuštění, regenerace a odvodnění kalu, které bylo nahrazeno účinnější odstředivkou. Byla také vybudována krytá skládka kalu, která umožní odvozy vyhnilého vylisovaného kalu ve větším množství.

Spolu s úpravou čističky bylo položeno také 1 742 m kanalizace, která je svedena za potokem Jasénka do kalové čerpací stanice s přečerpáváním odpadních vod do stávajícího sběrače v ulici Rovniny.