Podmínky pro prodej městských bytů se v Hlučíně změní. O upřesnění zásad postupu při prodeji bytových jednotek v majetku města Hlučína rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání na konci minulého týdne.

Vyšlo vstříc občanům, kterým se zdály předtím nastavené podmínky nekorektní. Proto je napadli peticí, ve které požadovali mimo jiné slevy, zohledňující stav domů i bytů i fakt, že v předchozím prodeji šlo o opravené nebo modernizované domy nebo vyřešení majetkových poměrů u pozemků pod domy.

„Jedná se o panelové domy, jejichž ceny za poslední rok díky hospodářské krizi poklesly o třicet procent. Město Hlučín do konce roku 2007 prodávalo nezateplené panelové domy se slevou k základní ceně 35 procent, a to ještě žádná hospodářská krize nebyla.

Chceme tedy jen stejně rovné možnosti jako kupující před námi,“ stálo mimo jiné v průvodním dopise petice, kde bylo také zdůrazněno, že byty měly dříve statut podnikových bytů a domy byly postupem času převedeny bezúplatně, tj. zdarma, na město Hlučín.

„Za sebe a petiční výbor můžu říct, že jsme spokojeni,“ svěřil se po jednání zastupitelů zmocněnec petičního výboru Dušan Janšta, který dodal, že sami ani nevěřili, že se podaří prosadit padesátiprocentní slevu, i když v petici byla uváděna sleva až sedmdesát procent.

„S nájemníky to ale budeme muset ještě probrat. Bude záležet na nich, zda budou chtít bojovat dál.“

Mezi nejdůležitější změny oproti předchozím podmínkám patří možnost žádat právě uvedenou padesátiprocentní slevu z odhadní ceny bytu. „O té ale individuálně rozhodne zastupitelstvo,“ řekl k tomuto tématu hlučínský starosta Bernard Ostárek (bez politické příslušnosti). Navíc je možno uhradit jen polovinu a zbytek rozložit do splátek.

Tím vedení města vlastně nabídlo občanům možnost využít například hypotéku. To ale platí jen pro stávající nájemníky. Pokud o byt projeví zájem například jejich děti či jiná osoba, na slevu nárok nemají. Ta však zůstává platná v případě přechodu užívacích práv jako dědictví.

Jako pojistku proti tomu, aby se byty nestaly cílem nákupu přímých či skrytých spekulantů, kteří byty levně koupí a obratem draze prodají, se radnice pojistila předkupním právem na osm let.

Po zářijovém rozhodnutí hlučínských zastupitelů, že město odprodá část svým bytů do soukromých rukou, se zvedla vlna nevole. Celkem 605 občanů, kterých se to týká, sepsalo petici, kterou požadovali změnu navržených podmínek pro tento prodej.

Petice uspěla a zastupitelé minulý týden podmínky prodeje bytů výrazně přiblížili tomu, co petice požadovala. Město Hlučín má záměr privatizovat necelou polovinu ze svých čtyř stovek stávajících bytů, a to především v ulicích Severní, Dukelská a Cihelní.

Asi největším problémem se nakonec ukázala otázka pozemků pod domy. Město už před časem slíbilo občanům svoji pomoc s řešením tohoto problému. Situaci totiž komplikuje, že majitelem pozemků byla jistá ostravská společnost, která již neexistuje.

„Problém se vlastně řeší už osm let, ale dodnes přesně nevíme, zda je majitelem pozemků pod domy nějaká nástupnická organizace, nebo stát. Jedná se ve své podstatě o několik stovek metrů čtverečních, ale vyřešit se to zatím nedaří,“ svěřil se hlučínský starosta Ostárek a dodal, že pokud se podaří pozemky městu odkoupit, obratem je za stejnou cenu odprodá majitelům domů.