Kříž v Dlouhoveské ulici není tím jediným, jehož renovaci Josef Hlubek zařizoval. V minulém roce se postaral o to, aby kříž u kostela sv. Márkety získal svou novou podobu.

Josef Hlubek vnímá správu těchto historických artefaktů jako zcela přirozenou věc: „Kříže nám zde nechali naši předkové a tohoto odkazu je potřeba si všímat a starat se o něj tak, aby byl uchován i pro další generace.“

Renovace však rozhodně nejsou jednoduchou záležitostí. Člověk si musí vyhradit dostatek času, svou roli zde hraji i finance: „Razím heslo, kdo chce něco udělat, najde si vždy způsob. Samozřejmě je třeba vyhradit si trochu času a kříže osobně obhlédnout.

Při financování renovací mi pak pomáhají sponzorskými dary místní podnikatelé. Do procesu se vždy rádi zapojí i místní občané. Když vidí, že se něco opravuje, tak přispějí. Zájem je patrný.“

Jak probíhaly renovace křížů v Dlouhoveské ulici a u kostela sv. Markéty přibližuje restaurátor Tomáš Skalík: „Oprava kříže v Dlouhoveské ulici byla z mého pohledu poměrně snadná a velmi vděčná práce. Kříž nebylo třeba demontovat, to nám renovaci výrazně usnadnilo. Potom, co jsme ho vyčistili, obnovili jsme jeho nápisy.“

V případě kříže u kostela sv. Markéty však musel Tomáš Skalík pracovat na dvě etapy a v časově delším horizontu: „To byla opravdu složitější záležitost. Renovace zde trvala dva roky. Tento kříž byl vytvořen z umělého kamene a sestaven z jednotlivých dílů. Celkově má i zajímavou historii.

Obnovovali jsme na něm například původní nápis. Ten byl odbroušen a přepsán Němci. Ten německý pak zase nechali odbrousit Češi.“

S renovacemi křížů Josef Hlubek ještě nekončí. V budoucnu má v plánu opravit ještě litinový kus, který se nachází na hřbitově. Jeho stáří Hlubek odhaduje na 160 let.