Učebnici přírodovědy pro základní školy připravují členové Sdružení obcí Hlučínska. Připravované materiály a pracovní listy pro výuku přírodovědy a přírodopisu jsou součástí projektu, který má zlepšit environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na Hlučínsku.

Materiály pro první i druhý stupeň základních škol budou tvůrci učebnice dělit do pěti tematických celků – geologie, říční, lesní, sídelní a zemědělská krajina. „Všechny materiály budou obsahovat základní charakteristiky těchto ekosystémů se specifickým zaměřením na oblast Hlučínska,“ řekla referentka Srdužení obcí Hlučínska Lenka Osmančíková.

Pedagogové a další odborníci už na učebnici pracují. „Momentálně připravujeme návrhy, jak budou vypadat pracovní listy pro nižší a vyšší stupeň základních škol. Už teď mohu říci, že se bude jednat o mimořádně povedený počin,“ sdělil předseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta Bolatic Herbert Pavera.

Podle Herberta Pavery nebude učebnice přírodopisu jediným vzdělávacím materiálem sdružení. „V budoucnu chceme vytvořit také učebnici dějepisu Hlučínska,“ prozradil.

Dominika Sladká