Projít se k dřevěnému kříži v Hlučíně-Darkovičkách uprostřed lánu obilí nebylo dlouho možné. V minulosti k němu ale vedla polní cesta.

Toho si povšimnul Tomáš Matýsek, rodák z Darkoviček, a napsal otevřený dopis vedení města Hlučína. Pro radní byla jeho žádost novinkou.

Situaci museli konzultovat se samotnými zemědělci, aby došlo ke spolupráci. Po prvotních rozpacích myšlenka Tomáše Matýska zvítězila.

close Hlučínský nadšenec obnovuje historické polní cesty. info Zdroj: Deník / Veronika Bernardová zoom_in „Obnova historických polních cest zcela zapadá do naší strategie ochrany Hlučínska při změnách klimatu. Svou roli sehrálo i to, že s konkrétním opatřením přichází samotný občan. Navíc se mu daří zajistit podporu sousedů a pomoc dalších lidí i firem,“ říká místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová.

Zastupitelé města následně schválili obnovu cest Na třetině, K osamělé Borovici, K poutnímu kříži a spojka.

Agrární činnost má největší vliv na zanikání polních cest. Podle Matýska přistupují podnikatelé či zemědělci k půdě pragmaticky, z hlediska co nejvyššího zisku. To si vybírá svou daň na celé krajině. V dlouhodobém horizontu jsou to ovšem právě zemědělci, kteří budou mít užitek z dobrého stavu krajiny.

„Podél cest vysadíme stromy a keře. Stromořadí chrání před větrnou i vodní erozí. Taková krajina si i dokáže snadněji přivolat srážky,“ vysvětluje Tomáš Matýsek.

Realizace prací započne letos na podzim a bude pokračovat příští rok.

„V současnosti zakládám občanský spolek. Ten by měl s městem podepsat memorandum o spolupráci při obnově polních cest. Spolek by tak mohl převzít některé práce a finanční náklady,“ říká Tomáš Matýsek.

Užitek z obnovy budou mít také místní. Lidé se opět dostanou k poutnímu kříži a k osamělé borovici. Nově obnovené trasy navíc propojí Hlučín s Darkovičkami a navážou na stávající cesty pro pěší i kola.