Na něm jim chce vedení města poděkovat za nasazení a pomoc obcím i občanům o povodních v letošním roce. „Tito hasiči při čerpání vody, likvidaci vyvrácených nebo bezpečnost ohrožujících stromů, čištění kanalizace a odtokových tras a při výkopových prácích odpracovali 324 hodin, což odpovídá 13 dnům náročné práce,“ zdůraznila mluvčí hlučínské radnice Lada Dobrovolná.

Jednotky zasahovaly také mimo svůj územní obvod. Hlučínská jednotka byla na výzvu Sektorového operačního a informačního střediska HZS MSK v Bruntále vyslána na pomoc do nedaleké Vrbice a Pudlova, k čerpání vody vyjeli i na katastr Děhylova. Bobrovničtí hasiči pomáhali mj. v Kozmicích a dobrovolníci z Darkoviček v Šilheřovicích.

Setkání představitelů města s hasiči se uskuteční od 15 hodin.