„Výrazný pokles proti rozpočtu na letošní rok způsobilo to, že se do rozpočtu nově nepromítají finance na sociální dávky,“ říká hlučínská mluvčí Jarmila Harazinová.

Zastupitelé projednali i bod, který se bude rovněž týkat všech občanů. Jde o vydání obecně závazné vyhlášky pro nakládání s komunálním odpadem. Poplatek na příští rok zůstává stejně jako letos ve výši 500 korun na osobu.

„Město doplácí ze svého z rozpočtu ročně 174 koruny za osobu,“ dodává Jarmila Harazinová. .Na programu byly také obvyklé majetkové záležitosti, zahrnující prodeje, nájmy, převody nemovitostí, změny územního plánu nebo poskytnutí dotací. Z výraznějších projektů příštího roku půjde o rekonstrukci ulice Pode Zdí za 5,3 milionu korun a ulic navazujících na Dlouhoveskou ulici za 2,1 milionu korun, o rekonstrukci frekventovaného chodníku mezi autobusovým nádražím a finančním úřadem.

Na sídlištích vzniknou parkovací plochy za 4,5 milionu korun a římskokatolická farnost získá dotaci 900 tisíc korun na opravu kostela sv. Markéty. Do příspěvkových organizací, jako jsou školy, muzeum, kulturní centrum a sportovně–rekreační areál vloží město přes 43 milionů korun.

Každý ze čtyř osadních výborů dostane 1,5 milionu korun na akce, o kterých si ve své působnosti rozhodnou sami. Základní škole Hlučín–Rovniny bude poskytnuto 5,1 milionu korun na rekonstrukci školního hřiště. Škola bude žádat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci a příspěvek města je nutným podílem.