S nedodržováním vyhlášky o nadměrném hluku se v těchto dnech setkává také Oldřich Dušek z Opavy-Kateřinek.

„Bydlím sice v paneláku, ale kolem jsou rodinné domky. A téměř vždy o víkendech sousedi sekají zahradu nebo řežou dřevo, a to i v osm nebo v devět večer. Vyhláška se vůbec nedodržuje. Podle mě by měla být ještě přísnější, ať si lidé udělají práce na zahradě v sobotu dopoledne a odpoledne a celou neděli by měl být klid," poznamenal.

Sousedům se snažil domluvit, avšak marně. „Vůbec neberou ohledy na druhé lidi. Řešil jsem to s nimi, ale bez výsledku. Na magistrát jsem zatím stížnost nepodal. Policisté by to měli více kontrolovat," doplnil Oldřich Dušek.

Domluva nebo bloková pokuta

Jeho slova o tom, že v současné době je zvuk sekaček či motorových pil slyšet více než jindy, potvrdila tisková mluvčí Městské policie Opava Petra Stonišová.

„Městská policie v tomto období skutečně přijímá od občanů oznámení na porušování obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Při řešení těchto přestupků strážníci vychází ze zákona o obecní policii a ze zákona o přestupcích," uvedla a dodala, že podle závažnosti zjištěného protiprávního jednání řeší věc domluvou na místě nebo uložením blokové pokuty.

Závažnější případy pak městští policisté dále postupují příslušnému správnímu orgánu. Noční klid je stanoven od 22 do 6 hodin. V této době je každý povinen omezit hlučné projevy.

Kromě toho je v Opavě ještě další omezení. „Lidé jsou povinni zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, tedy například sekaček na trávu, okružních či motorových pil nebo křovinořezů o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu vždy v době od 6 do 13 a od 19 do 22 hodin," sdělila mluvčí Petra Stonišová.

Ve Vítkově vyhlášku nemají

Vyhlášku, která by regulovala používání hlučných strojů o víkendech a svátcích ve městě v současné době nemají.

„V loňském roce jsme se o této možnosti na zastupitelstvu bavili, ale nebyl většinový názor, že je vyhláška potřebná. Letos jsme ze dvou osadních výborů v místních částech Jelenice a Zálužné dostali žádost, aby na jejich území byla vyhláška vydána. Proto je aktuálně připravována do zastupitelstva ke schválení," řekl starosta Vítkova Pavel Smolka a dodal, že konkrétní rozsah omezení hluku budou konzultovat s osadními výbory.

Veronika Bernardová