Na severozápadním okraji obce stojí barokní dřevěný kostel, vybudovaný v roce 1730 jako náhrada za starší církevní stavbu. Na jeho stavbu věnoval 100 rýnských zlatých tehdejší dobrodinec Johan Rudolf Žarovský ze Žarova.

Roubený kostelík s laťkovým plotem mezi omítanými zděnými pilíři, který ohrazuje přilehlý areál hřbitova ze stejné doby, je nemovitou kulturní památkou. Mohutný roubený srub jednolodní kostelní lodi s vysokou valbovou střechou přechází bez výraznějšího oddělení v trojboce ukončené kněžiště.

Zařízení je většinou původní

close Hněvošice zdobí unikátní roubený kostel. info Zdroj: Obec Hněvošice, Wikipedie zoom_in Pochází z doby výstavby kostela. Ve věži je zavěšen pozdně gotický zvon, který je samostatnou kulturní památkou a patří k nejstarším dochovaným zvonům na Opavsku. K jižní stěně kněžiště přiléhá čtyřboká sakristie. Kostelní loď je téměř čtyřboká s vestavěnou příčnou trojkřídlou tribunou, nesenou trámovými pilíři.

V ose západního průčelí předstupuje předsíň a nízká zvonice. Kostel získal v letech 1842 až 1857 kamennou podezdívku, nová střecha byla pokryta šindelem a znovu byl postaven sanktusník. Obnova se týkala také  interiéru.

Hlavní oltář má sloupový retabulus s obrazem sv. Trojice, po stranách jsou sochy sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 19. století. V nadstavci oltáře je starší obraz Madony s dítětem a boční oltáře po stranách lodi mají retabuly akantového tvaru. První nese obrazy Klanění sv. Tří králů a v nadstavci obraz Boha otce, druhý obraz sv. Jana Nepomuckého a v nadstavci obraz sv. Anny s P. Marií.

K původnímu vybavení z doby výstavby kostela patří také přízemní kazatelna se čtyřbokým řečništěm, v jehož parapetu jsou dřevořezby čtyř evangelistů.

Vstup do kostelíka je možný po domluvě

Stojí na hraně svahu severozápadně od moderního nového kostela Krista Dobrého pastýře a není veřejnosti volně přístupný. Vstup je však volný do hřbitovního areálu hřbitova, odtud si zájemci mohou tuto lidovou sakrální stavbu prohlédnout.

V letech 2007–2008 prošel kostel další rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla plechová střecha nahrazena doškovou a došlo k restaurování oltáře, obrazů a celého interiéru.