„Při každodenní práci učitelky děti pozorují, a to jak průběžně, tak cíleně dle záznamových archů. Ten jim napoví, čeho je třeba si u dítěte všímat,“ vysvětluje ředitelka Mateřské školy Riegrova v Opavě Anna Pavelková. „Všechno se zapisuje do záznamových archů,“ dodala Pavelková s tím, že vše je teprve v začátcích. K problematice hodnocení dětí v mateřských školách se vyjádřila také ředitelka z opavské školky na Neumannově ulici Eva Matušková.

„Každá mateřská škola si vytváří svůj systém hodnocení,“ uvádí Matušková a dodává: „Hodnocení dětí se děje písemným záznamem a zakládáním kresby, která o dítěti mnohé vypoví. Hodnocení neznamená porovnávání dětí, ale slouží k individuálnímu rozvoji, záznam nás přivádí k zamyšlení se nad dítětem.“ A co se vůbec hodnotí? „Hodnotíme základní osobnostní charakteristiku dítěte. Hodnocení se týká povahových, fyzických i psychických vlastností, jeho citových a sociálních charakteristik,“ vyjmenovává Matušková. Dodala také, že hodnocení se dotýká rovněž nadaných dětí, které mají odloženou školní docházku.

Skutečnost, že každá mateřská škola pracuje podle svého vypracovaného hodnotícího listu dítěte, potvrdila také Jana Adámková, ředitelka Mateřské školy v Hlučíně na Severní ulici. „Lze využít obrazové či zvukové záznamové techniky, dětské kresby, pracovní listy. Všechny záznamové archy obsahují opatření se závěry pro další pedagogickou činnost. Je zajištěna ochrana údajů proti zneužití, nahlížet tedy mohou pouze zákonní zástupci. Záznamy nesmí být předávány mimo mateřskou školu,“ vysvětlila Adámková.

Své ví o hodnocení dětí také ředitelka Mateřské školy Mostní v Opavě Jana Vavrečková. „Hodnotí se citová samostatnost, sociální samostatnost, logické a myšlenkové operace, poznatky o rozvoji a učení, pohybová koordinace a pohybové dovednosti, jemná a hrubá motorika a mnohé další,“ řekla Vavrečková.