„Účelem je ochrana zástavby obce Holasovice před povodněmi,“ říká mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

V současné době má Povodí Odry vydáno stavební povolení a připravují se podklady pro žádost na ministerstvo zemědělství o finanční dotaci. „Předpoklad vlastní stavby se týká letošního i příštho roku a stavební náklady kontrolního rozpočtu před výběrovým řízením počítají s částkou 104 milionů korun,“ dodala Šárka Vlčková.