Vzniklo v Holasovicích a první etapa, která se zabývala rekonstrukcí bývalého ovčína, byla s příspěvkem Státního zemědělského investičního fondu ve výši 400 tisíc korun dokončena v říjnu 2011. Návštěvníkům nabízí prohlídku expozice dobového bydlení na slezském venkově.

Druhá etapa, tvořená rekonstrukcí bývalé kůlny a části stodoly, skončila nyní s dotací 5,4 milionu korun a slavnostního otevření se dočká v sobotu 23. března. Návštěvníci si mohou prohlédnout expozice věnované historii obce a Slezska, polní i hospodářské nářadí nebo stroje.

„Chtěli jsme lidem dokázat, že Slezsko je bohaté na historii i na řemesla. Některé dílny, například stolárnu nebo kovárnu, ukážeme návštěvníkům v kompletní podobě," říká iniciátor projektu Lubomír Dehner. Mezi dalšími ukázkami nechybí původní obecná škola, knihovna a další tehdejší služby.

Převážnou většinu historických exponátů získali organizátoři darem od místních i okolních pamětníků.