Na Hůrce bylo postaveno několik stánků, v nichž se dalo občerstvit anebo i něco vyhrát, pokud jste se zúčastnili třeba střelby ze vzduchové pistole či si vedle zaházeli šipky.

Důležitým bodem programu byly i živé obrazy ze života Jana Nepomuckého, které ztvárnila řada herců v dobových kostýmech. Nešlo jen o poučnou záležitost, diváci se leckdy i dobře zasmáli.