V místní části Loděnice dojde k vybudování nové protipovodňové hráze. Investorem je Povodí Odry.

„Připravujeme výstavbu poldru, tedy suché nádrže v části Loděnice. Jejím účelem bude snížení povodňových průtoků z lokálních přívalových srážek, ochrana zástavby a omezení odtoku splavenin. Přetvoření povodňové vlny v nádrži bude mít rovněž pozitivní vliv na množství záhrazových vod v Holasovicích," uvedl investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Hráz bude sloužit pro zadržení až stoleté vody. „Základními parametry nádrže jsou transformace stoletého průtoku na neškodný odtok. Nádrž nebude mít trvalé vzdutí a veškerý prostor bude využíván jako retenční. Výška hráze bude 5,5 metru," pokračoval.

Vše by mělo být hotovo do tří let.

„V současné době je akce majetkoprávně vypořádána a je na ni vydáno stavební povolení. Realizace se předpokládá v letech 2017 až 2019, cena před výběrovým řízením je 48 milionů korun," doplnil Miroslav Janoviak.

V obci to vítají. „Vznik suché protipovodňové nádrže podporujeme a její vybudování určitě chceme. Už aby to bylo," sdělil starosta Holasovic Václav Volný.

Veronika Bernardová