Centrum Opavy se má aktivitami developerské skupiny Crestyl změnit k nepoznání. Projekt má první etapu už plně ošetřenu. V současné době probíhá architektonická soutěž na ztvárnění jihozápadní uliční fronty Horního náměstí, která by byla součástí druhé etapy projektu.

Vítězný návrh soutěže Crestyl statutárnímu městu Opava nabídne pro komplexní zpracování této lokality. Záměrem je vytvoření obchodně–společensko-zába vního centra Central Opava s řadou obchodů a služeb i s možnostmi kulturního a společenského vyžití.

„Město i jeho obyvatelé si kvalitní řešení celého prostoru Horního náměstí v návaznosti na místní tradici a hodnotnou architekturu zaslouží,“ tvrdí generální ředitel skupiny Crestyl Omar Koleilat.

Crestyl: Chceme respektovat historii

Crestyl přistupuje k celé lokalitě jako k celku a hledá návrhy na ztvárnění celé jihozápadní uliční fronty Horního náměstí včetně objektů Slezanky a zemědělského paneláku.

„Pokud se realizace celého prostoru provede najednou, bude zásah stavby na centrum města významně nižší, což je pro obyvatele velkým přínosem,“ vysvětluje Omar Koleilat důvod pro komplexní řešení. V lokalitě vidí jedinečnou příležitost k vytvoření nového urbanistického a architektonického zformování jižní strany Horního náměstí, znehodnoceného stavbami Slezanky, Jednoty a paneláku uvnitř vnitrobloku.

Objekty vznikly ve druhé polovině 20. století a v kontextu k bývalému historickému a urbanistickému vývoji městské památkové zóny působí jako příslovečná pěst na oko.

„Touto lokalitou se zabýváme již od roku 2004 a zpracovali jsme celou řadu studií i návrhů. Všechno jsme velmi pečlivě diskutovali se všemi zainteresovanými subjekty. Chceme, aby náš projekt plně respektoval historii,“ tvrdí Koleilat.

Obnoveny budou dávno zaniklé ulice

S Národním památkovým ústavem našel Crestyl shodný názor na obnovení historických ulic Radniční a Pivovarská včetně stejné kamenné dlažby a fotografií staré Opavy na poklopech kanálů. Střešní krajina projektu bude připomínat původní opavský blok a v části stávajícího vnitrobloku vznikne park, do kterého bude výhled z kavárny a restaurace umístěné v budově.

Zpřístupnění se dočká i historická měnírna elektrického proudu. Potlačení komplexnosti zajistí vedení prosklených pasáží v obnovených ulicích a kompozice zkosených střech. V budově bývalého Divadelním klubu vzniknou po rekonstrukci byty a ve třetím podlaží obchodního centra vznikne sál pro 500 osob, dostupný výtahem přímo z náměstí.

V Central Opava zájemci najdou též kadeřnictví, banku, čistírnu a další služby, obchody poskytnou široký výběr hlavně v oblasti módy a dětský koutek usnadní nákup rodičům.

Soutěž na podobu Horního náměstí pokračuje

Skupina Crestyl přizvala do posledního kola architektonické soutěže na podobu jižní strany Horního náměstí další kanceláře. Vedle tří původně vybraných návrhů architektonických kanceláří Chapman Taylor, Petr Franta Architekti a Qarta vstupují do hry ještě ateliéry – A.LT Architekti, Ateliér 38, Maura a New Work, aby kromě poskytnutí dalších návrhů rozšířily možnosti výběru.

Úkolem všech sedmi kanceláří je zhotovení projektu do konečného řešení v pevně určených pohledech a vizualizacích. Termín pro odevzdání návrhů je 30. červenec, pak si je odborná porota převezme ke konečnému posouzení.

„Dospěli jsme k názoru, že by bylo dobré vyzvat ještě další renomované ateliéry, které stávající urbanistický koncept buď potvrdí, nebo ho doplní o jiný, odpovídající kvalitou danému místu,“ vysvětluje rozšíření soutěže vedoucí přípravy projektů skupiny Crestyl Tomáš Klíma.

Ze všech návrhů bude po dohodě s městem vybráno nejlepší řešení, které bude plně odpovídat představám jeho občanů. Až doposud porota rozhodovala podle celkové koncepce a ideové roviny návrhů. Do nejužšího výběru postoupily návrhy, u kterých byl zjevný odkaz na urbanistickou a historickou stopu místa i vhodně zvolené měřítko.

Veškeré výdaje spojené s architektonickými zpracováními a následnou realizací návrhu hradí skupina Crestyl. Za město Opava jsou členy odborné komise náměstek primátora Pavel Mališ, architekt města Zdeněk Bendík a za oddělení památkové péče Lucie Langerová.

Národní památkový ústav reprezentují ředitelka Naděžda Goryczková s Helgou Kozelskou - Bencúrovou. Skupina Crestyl do komise zvolila generálního ředitele Omara Koleilata a vedoucího přípravy projektů Tomáše Klímu. Externí hodnotitele představují člen výkonného výboru ostravské Komory architektů Martin Chválek a Vladimír Šlapeta z fakulty architektury v Brně.