Sochy dvaaosmdesáti dětí byly po desítky let umístěny v kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici na Plzeňsku. Z nich se pak udělal bronzový odlitek pro sousoší, které je v Lidicích.

„Všechny dětské sochy byly do Hrabyně převezeny na konci loňského roku," uvedla vedoucí Národního památníku II. světové války v Hrabyni Kamila Poláková. Vzhledem k tomu, že ve zmíněném kostele se nedala regulovat teplota ani vlhkost, u několika sádrových soch se objevily praskliny a trhliny.

Muzeum a galerie severního Plzeňska i z toho důvodu loni začala pro sousoší hledat vhodnější prostor, kterým se nakonec stal hrabyňský památník.

Na opravách pracuje známý opavský restaurátor Tomáš Skalík se svým týmem. Tato skupina zorganizovala také převoz přes značnou část republiky, jenž nakonec proběhl v pořádku.

„Pro balení soch byla využita bublinková fólie. Podstavec každé sochy byl stejným způsobem zabalen zvlášť. Každá ze soch byla systematicky označena přesnou identifikací. Při balení a manipulaci s dílem byl kladen důraz na to, aby nedošlo k dalšímu poškození originálu.

Pro každou z plastik byl zhotoven přepravní a manipulační kontejner z pevného obalového materiálu," popisoval Tomáš Skalík a jedním dechem dodal:

„Tak byly vyrobeny atypické bedny přesných rozměrů, do kterých byly jednotlivé sochy uloženy a ve kterých byly zajištěny proti posunům a riziku poškození pomocí klínů a bublinkových výplní. Bedny byly zhotoveny z masivního dřeva a deskoviny."

Plastiky ve speciálně upraveném skříňovém voze převezla odborná přepravní společnost.

Náklady přesáhnou 800 tisíc

Náklady na přepravu sousoší z Mariánské Týnice, restaurování a nová expozice pomníku nakonec o něco přesáhnou částku 800 tisíc korun.

„Nejčastěji se potýkáme s mechanickými defekty končetin a hlav. Sádrové odlitky jsou křehké, a přestože byly armovány dřevěnými a jutovými prvky, došlo v minulosti k drobnějším i větším defektům. Ty se musí slepit, vyztužit a doplnit tmelem. Vzhledem k rozsahu sousoší jsou i drobné úkony poměrně časově náročné," mínil dále Tomáš Skalík, který zkusil připojit konkrétní případy:

„Třeba odstranění prachu a dalších nečistot pomocí štětců a vysavačů zabralo čtyřem pracovníkům celých čtrnáct dní. Naštěstí je vážněji poškozených plastik méně než polovina. Na restaurování souboru pracujeme ve čtyřčlenném složení od poloviny prosince a věříme, že většinu prací zvládneme do konce března.

Pak nás ještě bude čekat instalace pomníku v náročných podmínkách šikmého prostoru v klínu třetího patra památníku."

Podoba dětí je smyšlená

Sousoší lidických dětí bude zakomponováno do stálé expozice památníku. Ve zmíněném třetím patře nahradí dosavadní část věnovanou angloamerickému bombardování Ostravy a jiných měst v roce 1944.

„Slavnostní odhalení je plánováno na symbolické datum 10. června, tedy na den, kdy byla v roce 1942 vypálena obec Lidice. V tento den bude ve Slezském zemském muzeu probíhat tzv. Muzejní noc," uvedla vedoucí Národního památníku II. světové války v Hrabyni Kamila Poláková.

Autorkou sousoší je sochařka Marie Uchytilová, která na něm začala pracovat na konci šedesátých let minulého století a dokončila ho až nedlouho před svou smrtí (16. listopadu 1989 - pozn. red.). Někteří si mylně myslí, že sochy jsou přesnými kopiemi dětských obětí z Lidic, ale není tomu tak. Souhlasí jejich počet, ale podoba je smyšlená.