Zeď, která nejevila známky deformace, byla rozebrána v minulých dnech. Mělo by to pomoci při zjišťování příčin zborcení protější zdi. Potvrdil to mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

„Zeď byly rozebrána jako referenční vzorek ke zřícené zdi,“ uvedl mluvčí s tím, že podle této nedeformované zdi provede zhotovitel srovnání a další analýzy možných příčin zřícení. „V současné době napínáme všechny možné síly k tomu, abychom zjistili všechny příčiny zborcení zdi.

Čekáme na závěry laboratorního zkoumání vzorků zdi,“ uvedl Jan Rýdl s tím, že neočekává, že by se zkoumání stihlo uzavřit do konce roku.

Jak dále Jan Rýdl zdůraznil, silniční konstrukce je v místě zřícení zdi bez závad a bez omezení provozu. „Průjezd zmíněným úsekem je bezpečný a plynulý, gabionová zeď neměla žádný klíčový statický účel,“ doplnil Jan Rýdl.

Situaci na silnici I/11 stále intezivně řeší i zhotovitel zdi společnost Eurovia. Podle mluvčí společnosti Ivety Štočkové probíhá zkoumání ve spolupráci s odborníky na straně projektanta, geotechnika investora i nezávislých expertů.

„Kromě odstranění zborcené gabionové zdi proběhl monitoring všech obdobných konstrukcí v okolí. Průběžně probíhá vyhodnocení naměřených hodnot,“ uvedla Iveta Štočková.

Průběžně prováděný monitoring a získané poznatky na postupně rozebírané zdi zhotoviteli pomohou získat další informace nezbytně nutné pro stanovení objektivních příčin zborcení. „Na základně vyhodnocení všech získaných poznatků budeme moci následně ve spolupráci s investorem stanovit další postup a řešení situace v místě.

Veškeré náklady v souvislosti s událostí v místě řeší naše společnost v rámci reklamace, tedy na své náklady,“ uavřela Iveta Štočková.

Část gabionové stěny u silnice I/11 u Hrabyně se sesunula 18. září. Sesuté kamení naštěstí zachytila svodidla. Vzápětí po události byla v úseku omezena rychlost. Nyní probíhá doprava v úseku bez omezení.