„Kolaudace byla provedena a z nejhoršího jsme už venku. Vnitřní dispozice je změněná tak, aby co nejvíc sloužila návštěvníkům,“ konstatuje vedoucí zařízení Jana Horáková.

Provozní zázemí je zmenšeno ve prospěch návštěvních prostor, kde se kromě výstavní části a pokladny nachází i odpočinková část. Z původní obřadní síně, která však stále může v případě potřeby sloužit svému účelu, vznikl multifunkční sál pro přednášky, besedy, konference i společenská setkání. Úpravou prošla i restaurace.

Aranžované scény vrátí čas zpátky

Samotný památník má bezbariérový přístup a invalidní zájemci se dovnitř dostanou po nájezdní rampě i výtahem. „Do vnitřní dispozice budovy byl sice proveden stavebně složitý zásah, ale šlo o prioritu. Dříve měli zdravotně postižení vstup téměř nemožný,“ říká Jana Horáková.

Z původního kinosálu je výstavní prostor a otevřeny byly i oba klíny pro aranžované scény. .První je věnovaná koncentračním táborům a druhá leteckému odboji. Místo v bývalém kinosále má i velká bojová scéna s těžkými kusy vojenské techniky včetně rozbombardovaného domu s místním dobovým nábytkem. Muzeum ho získalo z jednoho hrabyňského domu.

Návštěvníci si sami vyhledají informace, které je zajímají

Celý památník je vybaven moderní audiovizuální technikou. Zájemci si poznatky budou moci sami vyhledávat na počítačích a na osmadvaceti plazmových obrazovkách. „Tato forma bude určitě zajímat školáky a studenty. Některých exponátů se návštěvníci budou moci též dotýkat,“ přibližuje vedoucí objektu další novinky.

Oprava se týkala i celého symbolického hřbitova se jmény padlých. Jejich jména jsou vložena též do centrální evidence válečných hrobů, vedené Ministerstvem obrany ČR, která by měla být už letos přístupná široké veřejnosti. Celkovou úpravou prošly nástupní plochy venkovního areálu a rekonstrukce se týkala i sousoší Bratrstvo v boji.

„Z průčelí památníku byly odstraněny znaky a tím dostal objekt podobu, kterou měl v původním projektu. Práce nám zkomplikoval porézní beton, který musel být zasanován proti průniku vody,“ vysvětluje vedoucí Horáková.

První návštěvníci si památník prohlédnou na podzim

Poprvé byl Památník otevřen v roce 1980 na paměť ostravské operace v místech nejtvrdších bojů, svedených společně vojsky 4. ukrajinského frontu a čs. pozemními a leteckými jednotkami na území dnešní ČR v době II. světové války.

V současné době je součástí opavského Slezského zemského muzea a podle vládního programu na obnovu památníků začala v roce 2006 jeho rekonstrukce za 185 milionů korun. Původní termín znovuotevření celého areálu byl naplánován na jaro letošního roku, ale stavební průtahy ho posunuly až na září.

„Bude otevřen a zprovozněn k 70. výročí vypuknutí druhé světové války a návštěvníkům ho chceme představit už v plném lesku,“ dodává Jana Horáková.