Novou techniku převzal velitel jednotky Tomáš Rozehnal společně s místostarostou města Romanem Celtou v areálu Centrální hasičské stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) v Ostravě.

Přítomen byl také krajský hejtman Miroslav Novák. Podarovány byly samozřejmě také další dobrovolnické jednotky. Kromě toho došlo také na Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Krajské ředitelství policie MSK.

Hradecká hasičská stanice tedy bude muset vytvořit prostor pro dva vzduchové dýchací přístroje Drager s kompozitními tlakovými lahvemi. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jakubčovice se může těšit z nové digitální vozidlové radiostanice.

„Z důvodu vybavení JSDH Hradec nad Moravicí novou dýchací technikou budou převedeny dva stávající dýchací přístroje Auer na Jednotku sboru dobrovolných hasičů Domoradovice," poznamenal velitel jednotky Tomáš Rozehnal.

„Technika, kterou mají hasiči k dispozici, zastarává, a je proto naprosto nutné ji pravidelně obměňovat. Vytipované potřebné vybavení proto každoročně věnujeme profesionálním i dobrovolným hasičům a také Policii České republiky," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka a zároveň ještě dodal:

„Moderní vybavení speciální technikou přispívá ke zvýšení účinnosti a efektivity zásahů složek integrovaného záchranného systému a ke zkvalitnění veřejné služby pro občany."