Revitalizace místního zámeckého parku začala už v loňském roce. Pokáceny musely být stromy ve špatném zdravotním stavu, které ohrožovaly kolemjdoucí, a pak také kusy, jež nezapadaly do celkové kompozice.

Nyní se rozeběhla druhá etapa, do níž spadá právě kácení pod Červeným zámkem. Ta zahrnuje také úpravu jízdárny a Mariánských luk, na ty by však mělo dojít až v průběhu podzimu.

„Momentálně se kácí ve spodní části a pokračuje se odspoda nahoru. Jakmile tyto úpravy budou dokončeny, obnoví se původní průhledy, kterými se kolemjdoucí mohli kochat ještě v padesátých letech. V té době byl zámek velice dobře viditelný z okolí.

Kvůli nedostatečné péči v sedmdesátých a osmdesátých letech stromy přerostly. Všechny, které půjdou pryč, jsou listnaté," poznamenal kastelán hradeckého zámku Radomír Přibyla.

Proběhne náhradní výsadba stromů

Kácení bude mít pro samotný Červený zámek také ozdravný efekt, jelikož stromy zabraňují, aby se na stěnu pod nádvořím dostaly sluneční paprsky. Větve mnohdy dokonce narušují fasádu a výška některých stromů dosahuje úrovně střech.

„Drží se zde vlhkost. Skácením stromů se prostor provzdušní a do areálu se dostane také více světla," pokračoval čelní představitel zámeckého skvostu v Hradci nad Moravicí a ještě doplnil několik postřehů: „Dojde také k náhradní výsadbě nových stromů, která je kompozičně nutná. Další kusy pak budou ošetřeny. Nebude to přitom tak, že by byl nahrazen každý pokácený strom."

Prostor by se měl více provzdušnit

V průběhu první etapy šlo k zemi celkem asi 160 stromů. Ty většinou rostly v úseku od Bílé věže až k Bezručově vyhlídce. Kácelo se zejména na prudkých svazích vedoucích k řece Moravici. I když před kácením měla část veřejnosti strach, jestli se výrazně nezmění vzhled zámeckého parku, zásah až tolik citelný nebyl.

„Spousta lidí ocenila, že se park povedlo provzdušnit. Přestože nějaké obavy panovaly, výsledek nakonec nebyl vůbec špatný. Nemohli jsme si navíc dovolit, aby staré ztrouchnivělé stromy ohrožovaly návštěvníky," komentoval Radomír Přibyla a ještě dodal:

„Myslím si, že lidé uvítají také současné úpravy. Červený zámek nejen ze strany Mariánských luk půjde vidět celý. Stromy musíme odstranit také z toho důvodu, že plánujeme rekonstrukci zámku a potřebujeme na tomto svahu postavit lešení."

V minulém roce proběhla revitalizace parku také u dalšího státního zámku na území opavského okresu, v Raduni. Zde musely být pokáceny téměř čtyři stovky stromů. Důvody byly podobné jako při první revitalizační etapě v Hradci.