Město hledalo nápravu a řešením by mohla být nová cyklostezka.

Hradec chce potřebné finance získat prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady jsou odhadovány na částku ve výši tří milionů korun, přičemž ve hře je pětaosmdesátiprocentní dotace.

Pokud by městu byla skutečně přiklepnuta, stavba nové stezky pro cyklisty by byla realizována v roce 2017. V současnosti už existuje projekt s její přesnou podobou. Cyklostezka je rozdělena do dvou částí a začínala by u lávky přes potok Hradečná, u nově vybudovaného přechodu pro chodce ve směru z Hradce na Kajlovec.

Dále by vedla pod hradeckým zámkem a napojila by se na odstavnou plochu, odsud by pak pokračovala do Kajlovce a zde dále po stávajících asfaltových komunikacích, které by se obešly bez úprav.

Na cyklotrase se doplní dopravní značení a do současných asfaltových cest nebude stavebně zasahováno.

„Povrch nové cyklostezky je navržen jako netuhý nestmelený kryt z mechanicky zpevněného kameniva v šířce dvou a půl metrů. Na počátku cyklostezky bude umístěno odpočívadlo se dvěma lavičkami a stolem, informační tabulí, stojanem na kola a odpadkovým košem," popisovala koordinátorka projektu Ivana Hyklová a ještě dodala:

„Bude zde doplněno stávající značení cyklostezek. Cyklostezka a cyklotrasa budou sloužit široké veřejnosti a budou určeny pro smíšený provoz cyklistů a pěších."