Vzhledem k tomu, že v posledních letech se jeho stav zhoršoval, muselo se přistoupit k nutným opravám. Celkové náklady přesáhly částku 227 tisíc korun. Město získalo dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši 189 tisíc.

Zmíněný pomník má podobu pískovcového kříže, jenž byl věnován památce padlých pruských vojáků.

„V roce 1866 za prusko-rakouské války vedl majitel hradeckého panství kníže Karel Maria Lichnovský jako vysoký pruský důstojník pěchotní a dělostřelecké oddíly do Opavy i na Hradecko. V důsledku nedostatečné hygieny se však brzy mezi nimi rozšířila cholera a tři z nich zemřeli," uvedla Ivana Hyklová z hradeckého městského úřadu.

Všichni byli pohřbeni na místním hřbitově, a jakmile válka skončila, kníže Lichnovský zde nechal vztyčit monumentální kříž a do podstavce vytesat jejich jména.

„Kříž je jedinou dochovanou památkou na pruské vojáky, kteří zahynuli v průběhu prusko-rakouské války na území Moravskoslezského kraje," doplnila ještě Ivana Hyklová.