„Vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám muselo dojít k přerušení prací, a to z důvodu, že je nebylo možno provést tak, aby byl dodržen správný technologický postup a předpis," uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

V loňském roce se tedy opravila jen polovina tohoto mostního objektu. „V letošním roce bylo možno práce zahájit až po realizaci rekonstrukce chodníků, které provádělo město Hradec nad Moravicí," dodala Nina Ledvinová.

V současné době probíhají dokončovací práce a stavba bude ukončena do 30. června.