Zahájením letošní sezóny na hradeckém zámku jsou Knížecí Velikonoce. Netradiční prohlídky interiéru jsou zájemcům umožněny až do konce dubna každý víkend od 10 do 16 hodin.

„V mimořádném okruhu jsme návštěvníkům připravili ukázky jarně vyzdobených interiérů, obohacenými o květinová aranžmá a historické poklady z depozitářů. Prohlédnou si například míšenské porcelánové vázy „Schneeballen“ navržené roku 1742 Johanem Joachimem Kaendlerem a Friedrichem Eberleinem. Jejich povrch zdobí drobné kvítky, větévky a ptáčci. Způsob provedení demonstruje technickou i estetickou zdatnost míšeňské manufaktury,“ přibližuje kastelán Radomír Přibyla vzácné exponáty. K vidění bude též soubor kreseb květinových studií, obrysových skic a kresby jarních květů.

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 6. dubna 2024, Ostrava.
VIDEO: Zoo Ostrava o víkendu: Den ptactva, sloní trénink, a hlavně nával

Součástí mimořádné trasy je zámecká kaple a sakristie, v jejíž chodbě je umístěna výstava loveckých trofejí, pocházejících ze sbírek knížat Lichnovských pod názvem Lovu zdar! Spadá do doplňkového okruhu a přibližuje trofeje, které vlastníci zámku shromáždili většinou z místních lovišť.

V Hubertově světnice byly zase prezentovány hlavně cizokrajné druhy, mimo jiné trofeje losů, sobů, přímorožce, kozorožce, buvola, antilop nebo gazel, hlavu pratura, lebky berana, kozla, muflona, roh narvala nebo obří želví krunýř. Základní vstupné na prohlídku Knížecích Velikonoc je 220, senioři od 65 let, mládež od 18 do 24 let a držitelé ZTP + ZTP/P zaplatí 180 a děti od 6 do 17 let 70 korun. Děti do pěti let mají vstup zdarma.

Krátký pohled do historie

Zámek Hradec nad Moravicí stojí nad soutokem řeky Moravice a potoka Hradečná. První zmínky původním hradisku pocházejí z poloviny 11. století. V polovině 13. století ho postihl zničující požár a král Přemysl Otakar II., zvaný král železný a zlatý, zahájil na jeho místě výstavbou nového gotického hradu. Po jeho smrti v bitvě na Moravském poli v něm od roku 1278 pobývala královna vdova Kunhuta Uherská a potkala se tam se svým druhým manželem Závišem z Falknštejna.

Opavský „Mendlák“ dříve a dnes. Foto se svolením Mendelova gymnázia v Opavě.
Už 140 let ve městě! Opavské Mendelovo gymnázium slaví své výročí

Gotický hrad byl časem přestavěný na renesanční a pak na barokní zámek. Jeho charakteristický vzhled získal empírovou přestavbou. Do jeho komplexu patří Bílý zámek s Bílou věží a rozlehlý zámecký park. Vstupní brána do areálu je součástí novogotického Červeného zámku, sloužícího původně jako zámecké konírny. Posledním soukromým majitelem byl hrabě Wilhelm Lichnovský.

Raduňský zámek představí divákům Česká televize

Expozice Velikonoce na raduňském zámku je pro návštěvníky přístupná do 21. dubna od 10 do 17 hodin, Dospělí návštěvníci od 25 do 64 let si ji mohou prohlédnout za 220, senioři od 65 let a mládež od 18 do 24 let za 180 a děti od 6 do 17 let za 70 korun. Návštěva zámecké oranžérie přijde děti od 6 do 17 let, mládež od 18 do 24 let, dospělé od 25 do 64 let, seniory od 65 let i držitele průkazu ZTP, ZTP/P na 60 korun.

Zámek v Raduni neunikl pozornosti České televize ve druhé řadě úspěšného cestovatelského cyklu Skryté skvosty. Průvodce Jaroslav Plesl navštívil deset památek a jednou z nich byl i raduňský zámek. Díl, který je mu věnovaný, bude vysílaný ve čtvrtek 9. května od 21.20 hodin na ČT2 a herec Jaroslav Plesl v něm poskytne divákům půlhodinu zajímavosti, ke kterým se při běžných prohlídkách nedostanou.

Krátký pohled do zámecké historie

Ze středověké tvrze na raduňsdkém návrší vznikl v 16. století renesanční zámek, který později prošel barokními úpravami a současnou podobu získal v 19. století. Investorem klasicistní adaptace byl hrabě Jan Josef Larisch-Mönnich, který před dokončením zemřel a stavební úpravy za něj dokončila manželka Anna Marie Tekla. Zajistila postupnou proměnu celého zámeckého areálu – nechala z jeho blízkosti odsunout hospodářské budovy, areál zkrášlila oranžerie, na kterou navazovala okrasná, bylinková a fíková zahrada s ovocným sadem.

Vzrostlá lipová alej v ulici už není kompletní.
Vzrostlá alej v Opavě už není kompletní. Lípy překážely

K procházkám nebo vyjížďkám byl určený nově založený anglický park. V první polovině 19. století se k rodině přiženil vnuk slavného pruského maršála a vítěze nad Napoleonem, Gebhard Blücher. Jeho rodu patřily statky v rakouském Slezsku, Prusku a od druhé poloviny 19. století i v Anglii. Raduňský zámek Blücherové považovali za jedno ze svých dvou rodových panství a proto usilovali o jeho stálé zvelebování do podoby pohodlného celoročního bydlení. Posledním soukromým majitelem byl Hugo Blücher von Wahlstatt..