V lednu se uklízely příjezdové komunikace do Hradce a jeho městských částí. Nad tím, co lidé odhodili do příkopů, zůstával rozum stát. Pytle na odpadky, opotřebované pneumatiky a různé další harampádí, jímž bez jakéhokoliv svědomí znečistili přírodu. Uplatnění při tom našel i nový zametací vůz. Město nemalý peníz uspořilo také v rámci péče o zeleň.

Příjemné, skoro až jarní počasí umožnilo pustit se do kácení některých stromů, které mohly být nebezpečné pro kolemjdoucí. Ty se například nacházely v ulicích Pod Hanuší a Bohučovické. Dále pak se jednalo o zeleň, jež zastiňovala veřejné osvětlení v úseku mezi Kajlovcem a nedalekou čerpací stanicí.

Pracovníci TS zavítali také na městský hřbitov, kde pokáceli lípy a staré túje. Zbylé túje ořezali do výšky čtyř metrů. Jestliže jste se báli, že tyto stromy v budoucnu nebudou nahrazeny jinými, jste na omylu. Město zajistilo náhradní výsadbu.

V těchto měsících se také pilně pracuje na výstavbě opěrné zdi na svahu, na němž se samotný hřbitov nachází. Kousek odsud probíhá i údržba vodárny. Opravují se střechy, fasády a elektroinstalace. U výjezdu z Hradce směrem na Kajlovec byly odstraněny náletové dřeviny. A to z toho důvodu, aby zde v budoucnu mohla začít výstavba nových odstavných ploch pod zámkem.

„Teplé počasí umožnilo provádět i zednické a betonářské práce. Betonovali jsme kanálové vpusti, dopravní značky, zabraňovací kůly pro průjezdy komunikací, lavičky, základ pod parkovací automat u hřiště, nové obrubníky u mostu, vrata pro základní školu a podobně," vyjmenovával ředitel hradeckých technických služeb Roman Celta.

Kromě již zmíněných prací zaměstnanci TS zhotovili také pětadvacet kusů sněhových zábran do Filipovic-Břemí a natřeli lavičky na náměstí Městečko přímo před místním zámkem.

Petr Dušek