Letitá a hlavně obzvlášť spletitá situace okolo sportovního areálu se znovu nikam neposunula. V celém sporu figurují tři strany město Hradec nad Moravicí, místní tělovýchovná jednota a společnost podnikatele Petra Lamicha Lama energy.

V roce 2008 se rozhodlo o tom, že pozemky TJ, na nichž se nachází hřiště, budova přilehlé restaurace Sport a další, budou za symbolickou částku převedeny na město, které by mělo větší šanci získat dotace na rozvoj areálu a především stavbu nové tribuny.

Ve smlouvě byla zanesena klauzule, podle níž se majetek musí bezplatně vrátit do vlastnictví TJ, pokud se projekt nezrealizuje do konce roku 2015, což se nestalo.

Na letošním květnovém zastupitelstvu se všichni zastupitelé jednohlasně shodli na tom, že prostor předzahrádky před restaurací Sport prodají Petru Lamichovi, bývalému předsedovi TJ. Ten na oplátku měl uvolnit městu dotační čásku ve výši 1 700 000 korun, která byla zmrazena na účtu Lama energy.

Z ní by se část použila na opravu příjezdové komunikace ke koupališti a zbytek mohl být investován do sportovního areálu. TJ ovšem toto rozhodnutí napadla, že se tak stalo bez jejího souhlasu. Na říjnovém zastupitelstvu v kině Orion navíc prošel návrh, podle něhož musí být majetek, který byl převeden městu v roce 2008, navrácen TJ v plném rozsahu.

Nyní střih, dostáváme se zpět na pondělní zastupitelstvo. Bod týkající se sportovního areálu se řešil zhruba tři a půl hodiny. Jelikož všechen majetek nemůže být vrácen TJ formou daru, město totiž v minulosti za 2,2 milionu korun prodalo Petru Lamichovi restauraci Sport a později se dohodlo i na prodeji předzahrádky, byl vznesen návrh, aby se usnesení z kina revokovalo.

Umožnit to mohla jedna nesprávná formulace.

Nejprve se dokonce navrhovalo odložení celého bodu na mimořádné zastupitelstvo, které by se konalo v lednu. Právní zástupce města Roman Pospiech vylíčil ideální variantu, podle níž by Lama energy v úterý zavkladovala předzahrádku, TJ by následně vydalo souhlasné stanovisko a později by přistoupilo na to, že ve sportovním areálu by mu byly vráceny pozemky a za parkoviště, budovu Sportu, předzahrádku a přístupovou cestu by mu město vyplatilo částku okolo 3,5 milionu korun.

Podle právníka Hradce šlo o nejschůdnější variantu, proti níž by údajně Lamichovi právní zástupci nemuseli vznášet předběžné opatření.

ZASTUPITELSTVO SE ZMĚNILO VE FRAŠKU

Byť byla stanovena několik desítek minut trvající přestávka, návrh na odložení bodu na lednové mimořádné zastupitelstvo nebyl přijat. Několik opozičních zastupitelů pak minimálně hodinu věnovalo tvorbě nového návrhu týkajícího se samotné revokace.

To, že je tento bod předem odsouzen k záhubě, naznačil koaliční zastupitel Jan Horák (KSČM): „Nebude lepší to přesunout na příští zastupitelstvo, až budeme kompletní?" Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Tohle považuji za nejvyšší formu alibismu," komentoval Jan Hrbáč (Za lepší Hradec a obce).

Také druhý návrh dopadl dle předpokladů, o kterých obrysově hovořil Jan Horák, a návrh schválen nebyl. Zastupitelská fraška pak vygradovala v závěru pondělního jednání, kdy se neschválil ani rozpočet na příští rok. Město tak bude muset hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Komentář Petra Duška: Řešili, až nic nevyřešili

Nejspíš kdyby bývalí hradečtí zastupitelé věděli, kam zdánlivě „nevinný" převod pozemků zkraje roku 2008 povede, nikdy by nehlasovali pro to, aby se něco takového uskutečnilo.

Pondělní zastupitelstvo v Hradci? Neuvěřitelná šaškárna.

Nejhorší na tom je, že to celé trvalo skoro čtyři hodiny. A to, prosím, jenom dotčené dva návrhy.

Nejdříve se dlouze formuloval návrh odložení, neprošel. Následně se ještě déle formuloval návrh revokace usnesení z říjnového zastupitelstva, opět neprošel. Desítka zastupitelů z koalice stála při sobě, opozici chyběl jeden zastupitel. Později dokonce dva, takže v jednadvacetičlenném zastupitelstvu nebyla šance celou věc schválit.

Potvrdilo se, že po květnovém zastupitelstvu, kdy se jednohlasně odhlasoval prodej předzahrádky, nepanuje široká názorová shoda napříč politickým spektrem. Poté se totiž rušilo odhlasované a teď se má revokovat přijaté. Momentálně se každý drží svého názoru a neuhne.

V přestávkách pondělního jednání bylo cítit, jak jsou zastupitelé z celé záležitosti vyčerpaní. Další cesta nejspíš povede přes jednotnost opozice, která se bude muset sejít v plném složení a protlačit návrh jedenácti hlasy. Kdo však ví, jak se v následujících týdnech celá věc ještě zamotá právně.