Na otázku, proč tak rozhodli a proč nebyl schválen klasický rozpočet jako například v Opavě, odpověděl místostarosta Hradce Karel Hanák: „Schvalování vyrovnaného rozpočtu města by mělo následovat po schválení republikového rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že loňské poslední jednání zastupitelstva bylo ještě před schválením republikového rozpočtu a nebyly známy všechny finanční vstupy, přistoupilo se ke schválení provizoria.“

Pro města a obce jsou totiž hlavním zdrojem obecních rozpočtů daně. Protože v té době stále nebylo jasno, v jaké výši budou daně stanoveny, zvolili Hradečtí variantu provizoria. Pro chod města to nemá žádné fatální následky. Zmrazuje se tím vlastně jen zahajování velkých investic, což v zimních měsících stejně není možné.

Město tak bude prozatím každý měsíc čerpat jednu dvanáctinu z částky, která odpovídá loňskému hradeckému rozpočtu 50 199 753 korun. Ve stejné výši budou také financovány městské příspěvkové organizace – školy, Technické služby, informační centrum a městská galerie.

Kromě toho zastupitelé odsouhlasili osmdesátitisícovou dotaci pro MŠ Smetanova na zateplení a 118tisícový příspěvek na vybavení šaten hradecké základní školy. Částky v řádu několika desetitisíců jsou ještě určeny na dílčí úpravy v Hradci a Jakubčovicích, chodník k pomníku I. světové války, splaškovou kanalizaci a pokračování investičních akcí podle dříve přijatého úvěru od České spořitelny.

„Samozřejmě musíme také zohlednit zvýšené náklady na úklid a údržbu města vzhledem k současnému počasí,“ doplnil ještě místostarosta Hanák.