Město dnes spravuje sedm desítek bytů, z nichž přibližně čtyřicítka je určena především seniorům a je v nich zajišťována pečovatelská služba. Těch se ale úprava cen nedotkne.

„Nájemné se nezvedá u bytů zvláštního určení, tedy domy a byty s pečovatelskou službou a u bytů, jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla městu poskytnuta dotace ze státního rozpočtu. Tedy nástavby v Lidické 590, 591 a 592 a Na Tylovách 715,“ upozornil Jiří Mojczek, vedoucí odboru vnitřních věcí hradeckého úřadu.

V těchto bytech i nadále zůstane nájem ve stejné výši, jaký platí už od roku 2006. U těch ostatních se cena zvedne v průměru o čtyřicet procent. To znamená, že v bytech, kde dosavadní výměr činil 32 korun za metr čtvereční a kde se uplatní navýšení 38,32 %, to teď bude přibližně 45 korun a u bytů se sníženou kvalitou, kde se dosud platilo necelých 26 korun za metr čtvereční a zvyšuje se o 44,79 %, to bude přibližně 39 korun.

Přestože město Hradec nad Moravicí byty nijak neoplývá, úřad od dalších nájmů upouští. „Při uvolnění nájemního bytu se byt již dále nepronajímá, ale prodává nejvýhodnějšímu zájemci buď ve veřejné dražbě, nebo obálkovou metodou,“ vysvětlil ještě Mojczek a dodal, že o prodej bytů stávajícím nájemcům není zájem zejména kvůli ceně bytu.

Hradec nad Moravicí je tedy dalším z měst a obcí, které přistoupili k tomuto kroku dle příslušného zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.