Hrobku tvoří žulové krycí desky a pomník s křížem. Gottlieb Kürschner ji koupil pro svou rodinu a kromě něj a jeho rodičů jsou v ní uloženi i sourozenci. Kdo byl zemský archivář Gottlieb Kürschner? Narodil se roku 1847 v Horní Bobrové a s rodiči i sourozenci se přistěhoval do Opavy v roce 1857.

Podobně jako starší bratr Franz vystudoval historii na vídeňské univerzitě a od roku 1870 do roku 1900 učil na opavském gymnáziu, které dříve sám absolvoval.

V roce 1880 se stal zemským konzervátorem pro písemné památky ve Slezsku a byl pověřen pořádáním archivu slezských stavů, archivu gymnaziálního muzea a archivu knížat Lichnovských. Slezský zemský sněm jeho práci ocenil a roku 1901 ho ustanovil prvním slezským zemským archivářem. Tuto funkci zastával až do roku 1920, a proto 
je považován za zakladatele opavského zemského archivu.

V hrobce na městském hřbitově jsou uložené i ostatky jeho sourozenců Franze, Johanny a Apoleny. Archivářství měli v rodině, bratr Franz se stal rovněž významným představitelem rakouského archivnictví. Byl ředitelem archivu říšského ministerstva financí ve Vídni a vyučoval na vídeňské univerzitě. Zemřel roku 1882 v Opavě a Gottlieb Kürschner ho přežil 
o šestačtyřicet let.

Zemřel v Opavě roku 1928 a hrobka zůstává jeho trvalou památkou.