„Hrobky mají především pro město Opava jednak historický a kulturní význam vzhledem k osobnostem, které jsou zde pohřbeny, ale i význam architektonicko-umělecký, neboť se zde nachází mnoho hrobek, které jsou označeny jako kulturní památky.

Tyto byly pro svůj význam po vzájemné dohodě mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Opavou v roce 2010 předány městu do jeho vlastnictví," uvedl pro naši redakci před časem Karol Siwek z ostravského pracoviště ÚZSVM. Jak ovšem poukázali historici, stále tu zůstalo dost neobyčejných mauzoleí, která mají pro slezskou metropoli velký význam. A právě ta by si rádo město ponechalo.

„Oslovil jsem ředitele Zemského archivu v Opavě Karla Müllera a několik historiků, aby vytipovali hrobky, o které úřad pro zastupování státu zažádáme," potvrzuje náměstek opavského primátora a historik Dalibor Halátek. Jak dodává, celý proces výběru je takříkajíc mravenčí práce. Podstatnou roli zde hraje, aby daný hrob ukrýval významnou osobnost. To přitom není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Kdo v tom hrobě vlastně leží?

I přes sto let staré památníky totiž mnohdy obsahují pouze jména rodu, kterým patří, ale už zde nejsou uvedena jména skutečně pochovaných jednotlivců. V první fázi tak byly předány odborníkům pohřební knihy, které se oskenují a bude se v nich pátrat, kdo v jakém hrobě skutečně leží.

„Jsou to vesměs hroby, které nemají zaplacený nájem již desítky let. Je to seznam v Excelu a okopírované evidenční karty hrobových míst v PDF. Jde o téměř čtyři sta hrobů a hrobek! Z toho jsou čtyři místa v Kateřinkách a po jednom na evangelickém hřbitově a na jaktařském hřbitově. Zbytek je katolická část městského hřbitova na Otické ulici," popisuje jeden z autorů seznamu Jiří Šíl ze Slezského zemského muzea a doplňuje:

„Některá jména samozřejmě znám, ale u spousty bych musel přímo na hřbitov. Jsou tam příjmení, která znamenají v historii města a regionu pojmy politici, podnikatelé, umělci a tak dále."

Město by rádo vyjednalo se státem bezplatný převod

Dalším krokem bude oficiální detailní kontrola vytipovaných míst. „Podstatné totiž bude i to, v jakém budou hrobky faktickém stavu," pokračuje Dalibor Halátek.

Příliš zdemolované a neopravitelné by už lapidárně řečeno městu k ničemu moc nebyly. V předfinální etapě hotový výpis poputuje na ÚZSVM a dané hrobky se zařadí až na konec prodejního seznamu. Na úplný závěr poté bude zahájeno jednání, ve kterém se Opava pokusí získat tyto hroby bezplatným převodem. A o kolik se jich vlastně má jednat?

Víc než o stovku hrobek asi Opava usilovat nebude

„Půjde řádově o desítky. Určitě by neměl jejich počet překročit stovku," konstatuje Dalibor Halátek. „Obecně mají přednost samozřejmě veřejně činné osoby, tak se dostaneme k nějakému počtu. Z toho musí město udělat určitou kalkulaci, kolik by péče o hroby stála v dlouhodobém horizontu, když si uvědomíme, že jde o stovky případů. Pokud by to šlo, zachovaly by se snad i některé náhrobky zajímavé z estetického hlediska," dodává Jiří Šíl.

Pro úplnost dodejme, že v minulých letech už takto město od státu získalo mimo jiné pomník Petra Bezruče, ale i rodiny Habelovy, Wenzelidesovy, Rotterovy, Riedelovy, Dorasilovy, Lassmannovy, Shafferovy a další.