„Kontroly jsou zaměřeny na čistotu provozovny, pracovního oděvu obsluhy, správnou a bezpečnou manipulaci s kornouty. Dále na podmínky, za jakých jsou skladovány zmrzliny i suroviny k jejich výrobě, na dodržování spotřebních lhůt a řádné označení,“ vysvětluje krajský hygienik Jiří Urbanec.

Na otázku, jaké jsou nejčastější prohřešky zmrzlinářů, pak odpověděl: „Při loňských kontrolách bylo nejčastěji zjišťováno nedodržování zásad provozní hygieny, dále nedostatečné nebo chybějící značení používaných surovin. Závady byly zjištěny ve 20% zkontrolovaných zařízení.“

V letošním roce se podle jeho slov zatím v kontrolovaných provozech závady nevyskytly. „Spotřebitelé by si měli při nákupu zmrzliny všímat především toho, jestli je prodejní místo či stánek udržováno v čistotě, dále čistoty oděvu prodávajícího a také toho, zda prodávající nemanipuluje zároveň s kornouty a s penězi bez použití pomůcek, např. ochranných rukavic, kleští a podobně.“ doplnil.