V nicneříkající oficiální zprávě se uvádí, že představenstvo ztratilo k Woitkovi důvěru, protože není schopen a ochoten provést v podniku změny.

„Zejména pak vypracovat střednědobý plán rozvoje společnosti s ohledem na výraznější orientaci na komerční aktivity," sdělil předseda představenstva Jan Kramný. Podle jeho slov nebyl Woitek ochoten vést MDPO tak, aby získal finanční prostředky i z jiných zdrojů než jen z rozpočtu města.

Ve stejném duchu hovoří i náměstek primátora Dalibor Halátek (nestr.), který je členem představenstva MDPO. „Představenstvo chtělo, aby podnik měl i jiné zisky než jen z prodeje jízdenek, převážení lidí a kompenzací z města. Zvlášť, když přeprava cestujících stále klesá. V podniku je například lakovna, mycí linka nebo čerpací stanice. To vše se dá využít pro veřejnost i firmy.

Jenže pan ředitel se k tomu neměl. Proto představenstvo po roce a půl ztratilo důvěru k tomu, že tyto podnikatelské aktivity nastartuje," řekl Halátek.

Jedním dechem však přiznává, že MDPO pod vedením Woitka fungoval skvěle a že byl ve srovnání s ostatními podniky tohoto typu v České republice nadprůměrný. „Pan Woitek byl jeden z nejlepších ředitelů MDPO v naší zemi. Po dvanácti letech z něho vybudoval jeden z nejmodernějších podniků u nás," řekl náměstek, současně však dodal, že vztah mezi Woitkem a představenstvem byl konfliktní a každá strana měla na rozvoj firmy jiný názor.

Zastánci Woitkova odvolání tvrdí, že odvolaný šéf manažersky ustrnul, odpůrci tohoto kroku hovoří o neschopnosti rozumného dialogu ze strany některých lidí v představenstvu. A nejen to. „Vím, že Woitek musel čelit protichůdným příkazům. Zatímco v minulém období mu bylo přikazováno, aby další podnikatelské aktivity nerozvíjel, tak současné představenstvo po něm chtělo opak," řekl zdroj obeznámený se situací.

Odvolaného ředitele nyní zastupuje obchodně technická náměstkyně Martina Peťovská, v nejbližších dnech pak bude vypsáno konkurzní řízení. Stávající představenstvo MDPO, které nastoupilo loni v květnu a které o Woitkově odvolání rozhodlo, tvoří kromě předsedy Jana Kramného a Dalibora Halátka, který je členem, také místopředseda Josef Vondál a členové Milan Semera a Leopold Čapčuch.

Sám Hynek Woitek nebyl ve středu k zastižení. V MDPO už na pevné lince nebyl a mobilní telefon hlásil, že je nedostupný. Tím to ale nekončí. Zdá se totiž, že Woitek nebyl jediným mužem „na odstřel". Radnice zvažuje, že by mohlo dojít ke spojení dalších dvou městských společností: Pily Hrabství a Městských lesů. Z kola pak bude muset vypadnout jeden z ředitelů.

Letos v létě radní rovněž odvolali ředitelku Opavské kulturní organizace (OKO) Danielu Pekárkovou, přičemž ředitelské křeslo této organizace je stále prázdné.

Reakce na odvolání Hynka Woitka

O tom, že situace nebyla jednoznačná, svědčí i reakce zúčastněných. Dalibor Halátek například uvedl, že osobně mu Woitkovo odvolání není milé. Považuje ho za čestného člověka, nicméně po zvážení celé situace se racionálně rozhodl pro jeho odvolání.

Oslovený člen dozorčí rady MDPO Vojtěch Turek má informace o nutnosti změny na ředitelském postu dopravního podniku totožné s oficiálním prohlášením města. Personální záležitosti top managementu jsou podle stanov výhradně v kompetenci představenstva Městského dopravního podniku.

Odvolání Hynka Woitka zaskočilo i náměstka Městského dopravního podniku Opava Libora Pěčonku. „Jsem z toho překvapený. Nemám k tomu žádné bližší informace, víc o tom ví snad jedině předseda představenstva," říká Libor Pěčonek a dodává: „S panem Woitkem jsem spolupracoval dvanáct let a vždy byl spolehlivý."

Poznámka: Odvolání ředitele MDPO působí podivně

Tohle odvolání nebylo příliš košer a ti, kteří pro něho zvedli ruku, by neměli mít dobrý pocit.

Woitek stál v čele Městského dopravního podniku dvanáct let. Za tu dobu se z MDPO pod jeho vedením stala moderní firma, kterou by nám jiná města v České republice mohla závidět. Nyní představenstvo ustanovené v květnu loňského roku usoudilo, že Woitek jako manažer ustrnul ve vývoji. Nechtěl prý dopravní podnik otevřít jiným podnikatelským aktivitám, než jen jízdnému a převážení lidí.

Bývalému řediteli se nyní možná ulevilo, že už nemusí čelit tlaku, aby tančil, jak si kdo zapíská. Nicméně jeho náhlé odvolání, které bylo překvapením i pro jeho spolupracovníky a okolí, působí podivně a zanechává pachuť v ústech. Vybízí k řadě úvah, přičemž mnohé z nich nejsou pro představenstvo vůbec lichotivé.