Určen byl starostům z obecních úřadů a úředníkům v obcích s rozšířenou působností. Právě pod památníkem se nachází symbolický hřbitov se 13 000 jmény padlých, která budou součástí databáze.

„Slezské zemské muzeum participuje na utváření databáze. Nezbytná je spolupráce úřadů, institucí, škol a desítek zainteresovaných subjektů,“ řekl jeho ředitel Antonín Šimčík. Ministerstvo obrany České republiky, jehož zástupce byl na akci rovněž přítomen, uvažuje o možnosti rozšíření databáze tak, aby byla v budoucnu přístupná i široké veřejnosti.

Každý zájemce o informace o svých padlých příbuzných by si je pak mohl podle jména sám vyhledat. „Válečné hroby nejsou jen bezduché objekty. Jsou to symboly, které znamenají, že lidé zde položili svůj život,“ upozornili účastníci semináře a požádali starosty obcí o pomoc při hledání informací o vojácích Rudé armády, kteří padli na našem území.

Slezské zemské muzeum se snaží získat také informace i o ztracených příbuzných volyňských Čechů, jména lidí, kteří padli na Ukrajině nebo jinde v Evropě.

„Když jsem si procházela databázi jmen ze symbolického hřbitova, zjistila jsem, že padlým vojákům většinou nebylo ani dvacet let,“ řekla vedoucí památníku Jana Horáková.