Právě tématu válečných hrobů na území České republiky, ale i za hranicemi, se zabývá nový internetový server http://valecnehroby.army.cz.

Zde jsou pro veřejnost zpřístupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany. Vstoupit sem lze prostřednictvím odkazu Evidence VH umístěném na levém panelu obrazovky.

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech, a také podle údajů o válečných hrobech.

Součástí informace je i mapa takovýchto míst, související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.