Po přechodu na Filozoficko - přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity Institut tvůrčí fotografie (ITF) výrazně rozšířil studijní program o mnoho nových předmětů. Současně obohatil svůj pedagogický sbor o řadu odborně fundovaných pedagogů v čele se zakladatelem vysokého fotografického školství v ČR Jánem Šmokem a světoznámým dokumentaristou Jindřichem Štreitem.

Český pohár juniorů a juniorek v Opavě, 5. a 6. července 2020.
OBRAZEM: Velké finále pro Kůrku a Němce

Ti s tehdejším rektorem Slezské univerzity Martinem Černohorským a vedoucím katedry fotografie na FAMU Miroslavem Vojtěchovským výrazně přispěli k tomu, že akreditační komise v roce 1995 akreditovala na ITF i pětileté magisterské studium. Studijní program tříletého bakalářského studia a navazujícího dvouletého magisterského studia je univerzální a nejlepší absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu. ITF má tak akreditaci na habilitace docentů a na řízení pro jmenování profesorem.

Zahraniční studenti

O studium je dnes značný zájem i ve světě. V posledních letech se o přijetí každoročně hlásí kolem 150 uchazečů hlavně z Česka, Slovenska a Polska, ale též z Německa, Rakouska, Lucemburska nebo Japonska. Přijímací zkoušky probíhají dvoukolově. V prvním přijímacím kole je hodnocena kvalita předložených fotografických prací ve volném souboru, ilustracích a stylizovaném autoportrétu, ve druhém jsou hodnoceny písemné testy z dějin fotografie i všeobecných znalostí a ústní zkoušky z dějin výtvarného umění a fotografie, fotografické techniky a všeobecného přehledu.

K TÉMATU

Významní absolventi a výstavy k výročí v Bratislavě či v Praze

Institutem prošla řada studentů, kteří jsou nyní známými osobnostmi v oboru. Namátkově - módní a divadelní fotograf Petr Hrubeš a jeho manželka Dita Pepe, reklamní fotografové Bára Prášilová a Dereck Hard, přední fotoreportér, vítěz 1. ceny ze soutěže World Press Photo Roman Vondrouš, polský člen agentury Magnum Rafal Milach, několikanásobný vítěz soutěží Slovak Press Photo a Czech Press Photo Peter Korček, pedagog, reportážní a dokumentární fotograf Evžen Sobek a řada dalších.

Mezi významnými pedagogy jsou fotografové Jindřich Štreit, Dita Pepe, Václav Podestát, Josef Moucha, Pavel Mára, Tomáš Pospěch, Arkadiusz Gola, Jan Brykczyński nebo Michal Szalast, sociolog Jiří Siostrzonek, historička umění a kurátorka Štěpánka Bieleszová nebo grafik Otakar Karlas. Od roku 1990 vede ITF fotograf, historik fotografie a vysokoškolský profesor Vladimír Birgus.

Své jubileum si Institut připomíná do 27. září na výstavě prací současných studentů a absolventů v Domě U Černé Matky Boží v Praze, uspořádané pražským Uměleckoprůmyslovým muzeem a pražské nakladatelství KANT k ní vydalo česko-anglický katalog. Další expozici bude mít v listopadu na Bratislavském hradě a největší přehlídka, představující tvorbu desítek studentů i dřívějších absolventů, bude v Opavě otevřena od 8. dubna 2021 ve všech prostorách Domu umění, v galerii KUPE a v kostele sv. Václava.